Rząd planuje umożliwić zawieszenie spłaty kapitałowej i odsetkowej części kredytu na trzy miesiące

Finanse osobiste / Firma

Rząd zamierza umożliwić zawieszanie spłat kredytów zawartych przed 13 marca 2020 r. na okres do 3 miesięcy - podano w komunikacie Ministerstwa Rozwoju. Jak podaje resort, założenia projektu przewidują, że zawieszenie będzie dotyczyć zarówno kapitałowej, jak i odsetkowej części kredytu.

Napis bank na pieniądzach
Fot. stock.adobe.com/whitelook

Rząd zamierza umożliwić zawieszanie spłat kredytów zawartych przed 13 marca 2020 r. na okres do 3 miesięcy - podano w komunikacie Ministerstwa Rozwoju. Jak podaje resort, założenia projektu przewidują, że zawieszenie będzie dotyczyć zarówno kapitałowej, jak i odsetkowej części kredytu.

.@MinRozwoju: rząd zamierza umożliwić zawieszanie spłat kredytów zawartych przed 13 marca 2020 r. na okres do 3 miesięcy #kredyty #koronawirus #COVID19

"Dajemy prawo do zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat. Nowe przepisy dotyczyć będą tylko tych, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca b.r. Dzięki temu gospodarstwa domowe, które zostały szczególnie dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii, będą mogły odczuć ulgę w zbilansowaniu bieżących wydatków z obniżonymi dochodami, bez obawy, że przełoży się to natychmiast na większe koszty obsługi ich zadłużenia w przyszłości" - napisano w komunikacie resortu.

>> (otwiera się na nowej zakładce)">Czytaj także: Wakacje kredytowe: już prawie milion wniosków o zawieszenie płatności rat >>>

Projekt ministerstwa będzie obejmował:

- Zawieszenie obowiązku spłacania kredytu zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. W tym okresie kredytodawca nie będzie mógł pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem opłat z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu.

- Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy będzie wynosił 3 miesiące. Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia.

- W przypadku, w którym kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty waloryzowane do CHF) u danego kredytodawcy, będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z nich.

- Z zawieszenia wykonywania umowy kredytowej będą mogli skorzystać ci konsumenci, którzy po 13 marca br. stracili pracę lub inne źródło dochodu.

- Rozwiązanie wskazane w ustawie będzie dotyczyło umów kredytowych zawartych przed 13 marca 2020 r., jeśli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od dnia 13 marca 2020 r.

Lewiatan krytykuje

Tymczasem Konfederacja Lewiatan uważa, że tzw. wakacje kredytowe tylko pogłębią kryzys gospodarczy i negatywnie wpłyną na rynek finansowy.

Konfederacja Lewiatan proponuje  zrezygnowanie z przepisów umożliwiających zawieszenie spłaty kredytu. W tym zakresie kredytobiorcy dokonali już samoregulacji - obowiązuje ona od 16 marca br., jest efektywna (o czym świadczą setki tysięcy przyjętych wniosków), gwarantująca ochronę przed pandemią (rozwiązania niewymagające kontaktu osobistego) i otwarta (o czym świadczy porównanie jej warunków z tymi przyjętymi na innych rynkach np.: Hiszpania, czy Włochy).

- Proponowana regulacja spowoduje m.in. opóźnienie przepływów pieniężnych, czy zagrożenie dla bezpieczeństwa depozytów klientów. Negatywne skutki będą wynikały z ograniczenia dochodów oraz dodatkowego obciążenia kredytodawców kosztami operacyjnymi. (...).

Przepisy w projekcie ustawy dotyczące tzw. wakacji kredytowych należy traktować w obecnej sytuacji jako czynnik ryzyka dla rozwoju gospodarczego. Dlatego powinny być z niej usunięte - mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Rząd przeznaczy 565 mln zł na dopłaty do kredytów dla firm

Rząd zamierza umożliwić przedsiębiorcom zaciąganie kredytów o oprocentowaniu obniżonym poprzez dopłaty. Na to rozwiązanie przeznaczone zostanie 565 mln zł - wynika także z komunikatu Ministerstwa Rozwoju.

"Umożliwimy przedsiębiorcom, dotkniętym skutkami COVID-19, możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym – dzięki dopłatom z budżetu państwa – oprocentowaniu. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie biznesu na kredyty obrotowe, wynikające z zagrożenia płynności firm. Kwota przeznaczona na dopłaty to 565 milionów złotych, co – zgodnie z szacunkami – powinno pozwolić na wygenerowanie kredytów o wartości ok. 32 miliardów złotych" - napisano.

Poniżej szczegóły rozwiązania:

• Banki będą udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 kredytów; do odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa. W tym roku na ten cel trafi z budżetu państwa ponad 296 mln zł, a w przyszłym – ponad 271 mln zł.

• Kredytów tych będą udzielały banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ich listę BGK opublikuje na swojej stronie internetowej. W celu realizacji ustawy w BGK powstanie Fundusz Dopłat do Oprocentowania.

• Adresatami są przedsiębiorcy oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych.

• O takie kredyty będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, przy czym wielkość przedsiębiorcy będzie warunkować wysokość uzyskanego wsparcia:

a) przedsiębiorca z sektora MŚP otrzyma dopłatę stanowiącą część odsetek należnych bankowi odpowiadającą 2 punktom procentowym

b) pozostali – w wysokości 1 punktu procentowego.

• Maksymalna pomoc dla przedsiębiorcy z tego instrumentu, czyli dopłata, którą może uzyskać, nie może przekroczyć wyrażonej w złotych równowartości 800 tysięcy euro brutto.

• Umowy kredytu z dopłatą będzie można zawierać do 31 grudnia 2020 r.

Dopłaty będą wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: