Rząd planuje wyższe dopłaty i granty w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków

Nieruchomości

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. W projekcie przewidziano miedzy innymi możliwość uzyskania premii i grantów na pokrycie do 90% kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych – pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej.

budynek w czasie termomodernizacji, rusztowania
Fot. stock.adobe.com / Mr Twister

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. W projekcie przewidziano miedzy innymi możliwość uzyskania premii i grantów na pokrycie do 90% kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych – pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej.

"Projekt stanowi realizację działań związanych z Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w dziedzinie poprawy warunków mieszkaniowych. Chodzi o poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Dotyczy to także inwestycji w budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niskich i umiarkowanych dochodach, z uwzględnieniem efektywności energetycznej. Na te cele przeznaczonych zostanie 855 mln euro", czytamy na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Granty i dotacje

Środki będą przekazywane w ramach: grantu na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii (grant OZE) w budynkach wielorodzinnych. Z rozwiązania skorzystają przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

W przypadku inwestycji towarzystw budownictwa społecznego (TBS) czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM), możliwe będzie uzyskanie grantu OZE również na etapie budowy; wyższej premii i grantu na pokrycie łącznie do 41% kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych. 

Dotyczy to wszystkich budynków wielorodzinnych, niezależnie od ich właścicieli.

Możliwe będzie uzyskanie premii i grantów na pokrycie do 90% kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych – pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotyczy to budynków mieszkalnych, które należą do samorządów, albo spółek z większościowym udziałem samorządów.

Rozszerzenie programu BSK

Gminy zyskają dostęp do wyższego o 15-25% bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych. Inwestycje będą realizowane głównie w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego ( TBS ) oraz Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych ( SIM ).

W przypadku społecznych mieszkań czynszowych, maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony z obecnych 35% na 60%. W przypadku mieszkań komunalnych, maksymalny poziom wsparcia zostanie podniesiony z obecnych 80% na 95% kosztów inwestycji.

Warunkiem uzyskania wyższego wsparcia z programu Budownictwa Socjalnego i Komunalnego ( BSK ) będzie spełnianie podwyższonych standardów efektywności energetycznej.

Inwestycje w społeczne mieszkania czynszowe, realizowane w ramach programu BSK, będą mogły uzyskać dodatkowy grant OZE na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii.

Wzrost premii termomodernizacyjnej i remontowej

Premia termomodernizacyjna wzrośnie z 16% do 26%, zaś premia remontowa z 15% do 25%.

Premia remontowa będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii. Dotychczas do premii kwalifikowały się jedynie budynki oddane do użytkowania przed 14 sierpnia 1961 r.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia. 

Udostępnij artykuł: