Rząd przyjął Aktualizację Programu Konwergencji, zakłada m.in. ponad 3 proc. wzrostu PKB w tym roku

Gospodarka

Rada Ministrów przyjęła we wtorek coroczną aktualizację programu konwergencji (APK). Zakłada ona m.in. wzrost PKB oscylujący "zasadniczo" powyżej 3 proc. w 2022 roku, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki Fot. PAP / Mateusz Marek

Rada Ministrów przyjęła we wtorek coroczną aktualizację programu konwergencji (APK). Zakłada ona m.in. wzrost PKB oscylujący "zasadniczo" powyżej 3 proc. w 2022 roku, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

"Dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęliśmy […] aktualizację programu konwergencji. […] Zakładamy w niej redukcję długu, redukcję deficytu budżetowego i deficytu sektora finansów publicznych oraz redukcję inflacji, przy założeniu jednocześnie, że będziemy mieli do czynienia z solidnym, jak na ten czas prognozowany przed nami po wychodzeniu z pandemii i czas naznaczony piętnem wojny na Ukrainie - solidny wzrost PKB. On będzie oscylował wokół 3%, zasadniczo powyżej 3%" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Czytaj także: Po najnowszych danych z gospodarki ekonomiści podnoszą szacunki PKB Polski w I kw. do ok. 8 proc. rdr >>>

Szybkiej odbudowie aktywności gospodarczej towarzyszy wzrost inflacji.

"Związany jest on przede wszystkim z czynnikami zewnętrznymi oraz geopolitycznymi i wynikającymi z tego podwyżkami cen energii, tj. cen paliw w wyniku wzrostu cen ropy naftowej na rynkach światowych oraz cen energii elektrycznej i gazu. Przewidujemy, że w 2022 r. stopa inflacji średniorocznie wyniesie 9,1 proc., by w kolejnych latach stopniowo spadać (7,8 proc. w 2023 r., 4,8 proc. w 2024 r. i 3,5 proc. w 2025 r.)" - dodano.

Według APK spożycie prywatne, mające największy wkład we wzrost PKB, w 2022 r. wzrośnie o 5,9 proc., a w 2023 r. 4 proc.

"Wysokiej konsumpcji prywatnej sprzyjać będzie dobra sytuacja na rynku pracy (niska stopa bezrobocia i utrzymujący się realny wzrost funduszu płac), obniżki podatków oraz dodatkowo wydatki konsumpcyjne uchodźców" - napisano.

Wzrost nakładów brutto na środki trwałe wyniesie w latach 2022-2023 odpowiednio 4,8 proc. oraz 4,0 proc.

"Stosunkowo wysoka dynamika będzie wynikała głównie ze wzrostu inwestycji publicznych, m.in. na obronę narodową" - napisano.

Rząd oczekuje, że wzrost eksportu w latach 2022-2023 wyniesie odpowiednio: 4,5 proc. i 4,0 proc., podczas gdy importu odpowiednio: 4,1 proc. i 3,1 proc.

Według APK, stopa bezrobocia według BAEL spadnie z 3,4 proc. w 2021 r. do 2,7 w 2022 r. i 2,6 proc w 2023 r. 

Deficyt general government

Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) został założony w przyjętej dziś przez rząd aktualizacji programu konwergencji na poziomie powyżej 4% PKB, ale mamy "bardzo dużą" nadzieję, że ostatecznie wyniesie on poniżej 4% PKB, poinformował także premier.

"My dziś zakładamy konserwatywnie, że ten deficyt przekroczy 4%. Ale chcę też dziś powiedzieć, że mamy bardzo dużą nadzieję - podpartą realnie spływającymi podatkami w wyniku uszczelnienia systemu podatkowego - że ten deficyt będzie już w tym roku niższy niż 4%, a na przyszły rok zakładamy deficyt nieco wyższy niż 3,5% - także jestem tutaj optymistą i sądzę, że możemy go zakończyć na poziomie w przedziale między 3 a 3,5%. W kolejnym roku zakładamy spadek poniżej 3%" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Czytaj także: GUS: deficyt sektora „general government” spadł do 1,8 proc. PKB w 2021 r. >>>

W piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2021 roku 1,9% PKB (wobec 6,9% deficytu - po rewizji - rok wcześniej). Na początku kwietnia GUS szacował, że deficyt w tym ujęciu w ub.r. wyniósł 1,8% PKB.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: