Rząd przyjął Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030

Samorządy

Rząd przyjął Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR), której głównym celem jest odejście od dotychczasowej polityki regionalnej, wspierającej największe miasta, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR).

Premier Mateusz Morawiecki
Fot. Krystian Maj / KPRM

Rząd przyjął Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR), której głównym celem jest odejście od dotychczasowej polityki regionalnej, wspierającej największe miasta, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR).

Rząd przyjął Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030 (#KSRR), której głównym celem jest odejście od dotychczasowej polityki regionalnej, wspierającej największe miasta #samorządy

"Chcemy zniwelować różnice gospodarcze między regionami Polski. Chcemy w większym niż dotychczas stopniu wykorzystać potencjał ośrodków różnej wielkości, o różnym znaczeniu i pełnionych funkcjach" - powiedział szef MIR Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.Strategia wspiera konkurencyjność regionów i zakłada kontynuację działań zmierzających do podniesienia jakości kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. W związku z tym wspierane będą lokalne przedsiębiorstwa, podano także.Czytaj także: 3 mld złotych wsparcia dla średnich miast >>>

4 typy obszarów strategicznej interwencji

KSRR koncentruje się na 4 typach obszarów strategicznej interwencji (OSI), do których powinno trafiać wsparcie:- skupiska gmin wiejskich i powiązane z nimi funkcjonalnie małe miasta poniżej 20 tys. mieszkańców o największej koncentracji problemów rozwojowych i w największym stopniu zagrożone trwałą marginalizacją,

- miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze wykazujące regres w rozwoju i utrata funkcji społeczno-gospodarczych i administracyjnych, odpływ ludności (zwłaszcza wykształconej w wieku produkcyjnym) do dużych ośrodków, upadek tradycyjnych lokalnych przemysłów, starzejącego się społeczeństwa zmieniającego popyt na niektóre usługi, jak również niedopasowania popytu i podaży na rynku pracy,- wschodnia Polska,- Śląsk.

Zwiększenie roli i odpowiedzialności samorządów lokalnych

"W dokumencie przewidziano zwiększenie roli i odpowiedzialności samorządów lokalnych jako podmiotów decydujących o polityce rozwoju w skali lokalnej. Strategia tworzy warunki do większego angażowania się samorządów gminnych i powiatowych w realizację wspólnych projektów i we współpracę ponad granicami administracyjnymi" - podano w komunikacie.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: