Rząd przyjął Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030

Samorządy

Premier Mateusz Morawiecki
Fot. Krystian Maj / KPRM

Rząd przyjął Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR), której głównym celem jest odejście od dotychczasowej polityki regionalnej, wspierającej największe miasta, podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR).

Rząd przyjął Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030 (#KSRR), której głównym celem jest odejście od dotychczasowej polityki regionalnej, wspierającej największe miasta #samorządy

„Chcemy zniwelować różnice gospodarcze między regionami Polski. Chcemy w większym niż dotychczas stopniu wykorzystać potencjał ośrodków różnej wielkości, o różnym znaczeniu i pełnionych funkcjach” – powiedział szef MIR Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Strategia wspiera konkurencyjność regionów i zakłada kontynuację działań zmierzających do podniesienia jakości kapitału ludzkiego i społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. W związku z tym wspierane będą lokalne przedsiębiorstwa, podano także.

Czytaj także: 3 mld złotych wsparcia dla średnich miast >>>

4 typy obszarów strategicznej interwencji

KSRR koncentruje się na 4 typach obszarów strategicznej interwencji (OSI), do których powinno trafiać wsparcie:

– skupiska gmin wiejskich i powiązane z nimi funkcjonalnie małe miasta poniżej 20 tys. mieszkańców o największej koncentracji problemów rozwojowych i w największym stopniu zagrożone trwałą marginalizacją,

– miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze wykazujące regres w rozwoju i utrata funkcji społeczno-gospodarczych i administracyjnych, odpływ ludności (zwłaszcza wykształconej w wieku produkcyjnym) do dużych ośrodków, upadek tradycyjnych lokalnych przemysłów, starzejącego się społeczeństwa zmieniającego popyt na niektóre usługi, jak również niedopasowania popytu i podaży na rynku pracy,

– wschodnia Polska,

– Śląsk.

Zwiększenie roli i odpowiedzialności samorządów lokalnych

„W dokumencie przewidziano zwiększenie roli i odpowiedzialności samorządów lokalnych jako podmiotów decydujących o polityce rozwoju w skali lokalnej. Strategia tworzy warunki do większego angażowania się samorządów gminnych i powiatowych w realizację wspólnych projektów i we współpracę ponad granicami administracyjnymi” – podano w komunikacie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: