Rząd przyjął nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Gospodarka

Rząd przyjął nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Grafika ilustracyjna
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (źródło: GPW)

Rząd przyjął nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

Wprowadzono zmiany związane z funkcjonowaniem spółek publicznych, które mają obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje w sytuacji wycofania spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych lub NewConnect.

W ocenie rządu zmiany zwiększą pewność prawną, jeśli chodzi o wycofanie akcji z obrotu regulowanego oraz pozwolą na utrzymanie należytej ochrony interesów inwestorów mniejszościowych w związku z takimi operacjami.

Czytaj także: KNF: nowe przepisy dotyczące oferowania instrumentów finansowych >>>

Wzmocniony nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną

Wzmocniony został nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną wykonywaną przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Wprowadzono mechanizmy wzajemnego przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państw członkowskich i Europejskim Urzędem Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

Zapewniono także nieprzerwane wykonywanie przez zakłady ubezpieczeń – mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltarze – trwających umów ubezpieczenia oraz ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w interesie osób ubezpieczonych. Chodzi o okres po 1 stycznia 2021 r. do dnia wygaśnięcia roszczeń z tych umów.

Zmiana przepisów dotyczących działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji

W sektorze kapitałowym zmianie uległy przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji. Dotychczas dostawcy ci uzyskiwali zezwolenia oraz byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. Po zmianach, udzielanie zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji oraz nadzór nad nimi zostanie przeniesiony w większości do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Niektórzy dostawcy, których działalność nie będzie istotna dla unijnego rynku, nadal będą podlegać krajowemu nadzorowi.

CIR podał, że nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: