Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej

ESG / Prawo i regulacje

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Słupy wysokiego napięcia
Fot. stock.adobe.com/comzeal

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Przepisy związane z efektywnością energetyczną zostały dostosowane do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Unijne państwa prezentują dużą różnorodność, jeśli chodzi o systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej dotyczące osiąganych oszczędności energii, w zależności od krajowych uwarunkowań. Ponadto doprecyzowano części pojęć, aby usprawnić proces wydawania świadectw efektywności energetycznej" - czytamy w komunikacie.

W projekcie wprowadzono możliwość realizacji obowiązku dotyczącego efektywności energetycznej w formie programów dofinansowań wymiany urządzeń grzewczych u odbiorców końcowych. Zdaniem projektodawcy, zaangażowanie przedsiębiorstw energetycznych powinno przyspieszyć proces wymiany najmniej ekologicznych źródeł w ogrzewnictwie indywidualnym i będzie uzupełnieniem programu "Czyste Powietrze", jeśli chodzi o wymianę tzw. kopciuchów na bardziej efektywne formy ogrzewania.

Dodatkowe środki służące realizacji unijnego celu oszczędności energii

Wśród nowych rozwiązań są dodatkowe - obok świadectw efektywności energetycznej - środki służące realizacji unijnego celu oszczędności energii. Do realizacji celu dotyczącego efektywności energetycznej wliczane będą inwestycje finansowane m.in. z budżetu państwa, budżetu samorządów, budżetu UE, środków z pomocy udzielanej przez państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Czytaj także: Nowa polityka energetyczna powinna uwzględniać wyzwania wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu >>>

"Wprowadzono możliwość rozliczania zobowiązań dotyczących oszczędności energii poprzez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych w ramach programów bezzwrotnych dofinansowań. Programy te będą polegać m.in. na:

- wymianie urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej;

- przyłączaniu odbiorców do sieci ciepłowniczej" - czytamy dalej.

System świadectw efektywności energetycznej

System świadectw efektywności energetycznej obejmie przedsiębiorstwa paliwowe wprowadzające do obrotu paliwa ciekłe do celów transportowych.

Zgodnie z projektem, ma także powstać centralny rejestr oszczędności energii finalnej, który prowadzić będzie Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy. W rejestrze będą gromadzone dane dotyczące m.in. zrealizowanych projektów efektywności energetycznej. Rejestr uszczelni system monitorowania i raportowania oszczędności energii powstałych z realizacji programów unijnych i krajowych.

W projekcie wzmocniono przepisy dotyczące zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Aby podnieść jakość sporządzanych audytów efektywności energetycznej, doprecyzowano wymagania wobec osób przygotowujących te audyty. Doprecyzowano też zakres informacji dotyczących efektywności energetycznej pozyskiwanych od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., podano także.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: