Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Gospodarka

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przedłożony przez ministra finansów - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Posiedzienie rządu Morawieckiego
Fot. KPRM

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przedłożony przez ministra finansów - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe przepisy dostosowują też polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.Nowy projekt ustawy powstał w związku z dużą ilością zmian, które powinny być wprowadzone do obecnej ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W nowej ustawie wskazano między innymi:
  • nowe kategorie instytucji zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  • zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
  • mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
  • obowiązki instytucji zobowiązanych, w tym dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
  • przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
  • zasady dotyczące gromadzenia przez GIIF informacji potrzebnych do wypełniania przez niego zadań ustawowych, ich ochrony oraz udostępniania tych informacji innym podmiotom;
  • przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków;
  • precyzyjniejsze zasady współpracy GIIF z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem;
  • przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom;
  • przepisy dotyczące kontroli instytucji zobowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje zobowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą.
Rząd proponuje, aby ustawa weszła w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które powinny obowiązywać po 18 miesiącach od ogłoszenia.

Źródło: CIR

 
Udostępnij artykuł: