Rząd przyjął założenia makroekonomiczne na 2019 r. Jaki scenariusz dla naszej gospodarki przewiduje?

Gospodarka

Wykresy
Fot. stock.adobe.com/Dreaming Andy

Rada Ministrów przyjęła wskaźniki makroekonomiczne na potrzeby projektu budżetu państwa na 2019 r. - założyła m.in. wzrost PKB na poziomie 3,8%, średnioroczną inflację w wysokości 2,3% oraz stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. na poziomie 5,6%, podało Centrum Informacyjne Rządu.

#Rząd zakłada wzrost #PKB na poziomie 3,8%, średnioroczną inflację w wysokości 2,3% oraz stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. na poziomie 5,6% #inflacja #bezrobocie

„Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2019, dokumenty przedłożone przez ministra finansów” – czytamy w komunikacie.

Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2019 r. przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

dynamika realna PKB – 3,8%,

średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 2,3%,

dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 5,6%,

dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 6,1%,

przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 10 709 tys. etatów,

stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 5,6%, podano także.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: