Rząd wprowadzi ustawowe gwarancje kredytów i obligacji dla sprzedawców gazu do kwoty 30 mld zł

ESG

Rząd wprowadzi ustawowe gwarancje kredytów i obligacji oraz poręczenia dla sprzedawców gazu, które nie przekroczą łącznie 30 mld zł - podano w ocenie skutków regulacji.

Gazociąg
Fot. stock.adobe.com/Photocreo Bednarek

Rząd wprowadzi ustawowe gwarancje kredytów i obligacji oraz poręczenia dla sprzedawców gazu, które nie przekroczą łącznie 30 mld zł - podano w ocenie skutków regulacji.

Rząd przygotowuje projekt ustawy mający na celu ochronę odbiorców gazu ziemnego narażonych na skutki wzrostu cen, w tym ochrony odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej.

Możliwość otrzymania pożyczki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W projekcie ustawy przewidziano, że sprzedawca z urzędu paliw gazowych uzyska możliwość otrzymania pożyczki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 objętych gwarancją Skarbu Państwa do maksymalnej kwoty 20 mld zł spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

Ponadto przedsiębiorca realizujący w 2021 roku obowiązek, o którym mowa w art. 49b ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne otrzyma możliwość uzyskania pożyczki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 objętych gwarancją Skarbu Państwa do maksymalnej kwoty 10 mld zł. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: