Rząd wyda rozporządzenie w sprawie wydatków, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Gospodarka

Potężne perturbacje gospodarcze i nieodwracalne skutki społeczno-gospodarcze skłaniają rząd do wydania rozporządzenie w sprawie wydatków budżetu niewygasających w 2020 roku - podano w wykazie prac legislacyjnych KPRM.

Budynek Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)

Potężne perturbacje gospodarcze i nieodwracalne skutki społeczno-gospodarcze skłaniają rząd do wydania rozporządzenie w sprawie wydatków budżetu niewygasających w 2020 roku - podano w wykazie prac legislacyjnych KPRM.

"W roku 2020 sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 spowodowała potężne perturbacje gospodarcze i nieodwracalne skutki społeczno-gospodarcze.

Wskutek pandemii część wydatków publicznych, które były zaplanowane w ramach środków budżetowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020 nie zostało bądź do 31 grudnia 2020 r. nie zostanie ukończona" - napisano.

"Mając na uwadze wyjątkową sytuację związaną z pandemią oraz wnioski złożone przez dysponentów części budżetowych Rada Ministrów podjęła decyzję o skorzystaniu z uprawnienia zawartego w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 i planuje wydać rozporządzenie w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego" - dodano.

(PAP Biznes)

Udostępnij artykuł: