Rząd zapowiada walkę z lichwiarskimi pożyczkami, projekt ustawy jeszcze w tym roku

Finanse osobiste / Prawo i regulacje

Rząd chce przyjąć w III kw. projektu zakładającego przeciwdziałanie udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Znak: przyjdź po pożyczkę
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3

Rząd chce przyjąć w III kw. projektu zakładającego przeciwdziałanie udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie przez Radę Ministrów planowane jest na III kw.

Niniejszy projekt ma na celu podjęcie kompleksowych i skoordynowanych działań, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i przez ingerencję w stosunki cywilnoprawne, ukierunkowanych na zlikwidowanie patologii udzielania pożyczek o charakterze lichwiarskim.

- czytamy w wykazie.

Działalność polegająca na udzielaniu pozabankowych pożyczek o charakterze lichwiarskim jest częstym zjawiskiem w realiach codziennego życia i nie traci na znaczeniu. Lichwiarskie pożyczki pozostają bulwersującym problemem społecznym, szczególnie w dobie pandemii COVID-19. Dzieje się tak, pomimo podejmowanych w przeszłości prób zwalczania tego procederu, uzasadniono potrzebę wprowadzenia regulacji.

Zmiany w dziewięciu ustawach

Projekt obejmie zmiany w dziewięciu ustawach: Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie karnym, Prawie bankowym, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawie o kredycie konsumenckim, ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym a także tej o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

W projekcie zaproponowano wprowadzenie regulacji dotyczących m.in.:

1) limitów kosztów pozaodsetkowych dla kredytu konsumpcyjnego i pożyczek pieniężnych; 

2) definicji legalnej kosztów pozaodsetkowych udzielenia świadczenia pieniężnego;

3) stosowania zabezpieczeń spłaty pożyczek pieniężnych;

4) nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego. 

Założono, że projektowana ustawa weszłaby w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wejdą w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: