Rząd zdecydował o wydłużeniu klauzuli powrotu do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej na 2022 roku

Gospodarka

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych dotyczący wydłużenia na 2022 rok klauzuli powrotu do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej (SRW), podało Ministerstwo Finansów. Zmiany mają zapewnić dodatkowe wsparcie gospodarki w 2022 r., zapowiedziane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-2024.

Pieniądze, polski złoty, banknoty i monety
Fot. stock.adobe.com/Magdziak Marcin

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych dotyczący wydłużenia na 2022 rok klauzuli powrotu do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej (SRW), podało Ministerstwo Finansów. Zmiany mają zapewnić dodatkowe wsparcie gospodarki w 2022 r., zapowiedziane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-2024.

Nasz projekt odpowiada na potrzebę dalszego wspierania gospodarki w związku z COVID-19 i dostosowania ustawy o finansach publicznych, w szczególności w zakresie stosowania stabilizującej reguły wydatkowej, do obecnej sytuacji związanej z  stanem pandemią.

"Chcemy, zgodnie z zaleceniami instytucji międzynarodowych w tym Komisji Europejskiej, w okresie pandemii i bezpośrednio po niej, koncentrować się na odbudowie potencjału gospodarczego. Temu ma służyć nasza polityka makroekonomiczna" - powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: Zniesienie konstytucyjnego limitu zadłużenia to kierunek na katastrofę >>>

Nowe kryteria określające długość trwania klauzuli powrotu do SRW

Jak wskazał resort, nowe kryteria określające długość trwania klauzuli powrotu do SRW będą oparte o porównanie realnego tempa wzrostu gospodarczego ze średnią sprzed pandemii.

"Rozwiązanie to pozwoli wydłużyć klauzulę powrotu przy zachowaniu spójności z ogólną klauzulą wyjścia w UE" - czytamy w komunikacie.

Wyłączenie z limitu wydatków SRW wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Projekt noweli zakłada również wyłączenie z limitu wydatków SRW wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Fundusz będzie wchodził w zakres SRW, jednak nie będzie objęty nieprzekraczalnym limitem ze względu na "ratunkowy" charakter, podał resort.

Czytaj także: Budżet 2021: Fitch oczekuje, że zawieszenie reguły wydatkowej w Polsce będzie tymczasowe >>>

"Podobnie jak w 2021 r., na rok 2022 zakłada się wyłączenie z limitu wydatków SRW wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa oraz funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego" - czytamy dalej.

Włączenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do sektora finansów publicznych

Nowela zakłada włączenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) do sektora finansów publicznych, celem m.in. zmniejszenie różnic w zakresie metodologii unijnej i polskiej dot. sektora finansów publicznych.

Ponadto projekt przewiduje zmianę kadencji zarządu BFG z 3 na 5 lat; "dookreślone" będą zasady nadzoru Rady BFG nad zarządem, co ma to na celu zapewnienie większej stabilizacji BFG.

"Projekt wprowadza możliwość wydania rozporządzenia Rady Ministrów, w ramach którego wydatki z roku 2021 będą mogły być realizowane również w kolejnym roku  - do 30 listopada 2022 r. Prezes Rady Ministrów będzie mógł też w drodze rozporządzenia przenieść planowane wydatki budżetowe między częściami i działami budżetu państwa. Prezes Rady Ministrów będzie mógł też podjąć decyzję o zablokowaniu planowanych wydatków w zakresie całego budżetu państwa, określając część budżetu państwa oraz łączną kwotę wydatków, która podlega blokowaniu. Z zablokowanych środków minister finansów będzie mógł utworzyć nową rezerwę celową z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19. Minister właściwy do spraw budżetu, w latach 2021-2022, będzie mógł na wniosek Prezesa Rady Ministrów przekazać skarbowe papiery wartościowe Funduszowi Reprywatyzacji na podwyższenie kapitału zakładowego spółek. Rozwiązanie to ma służyć pobudzeniu aktywności inwestycyjnej w okresie popandemicznego odbicia gospodarczego" - podsumowano.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: