Rządowy projekt ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych: Sektor idzie do parlamentu byle nie na manowce

NBS 2015/03

Z mecenasem Jerzym Bańką, wiceprezesem zarządu Związku Banków Polskich rozmawia Grzegorz Krekora

Z mecenasem Jerzym Bańką, wiceprezesem zarządu Związku Banków Polskich rozmawia Grzegorz Krekora

Czy utworzenie systemu ochrony instytucjonalnej IPS uzasadnia zmniejszenie obciążeń regulacyjnych wobec sektora banków spółdzielczych, szczególnie w zakresie składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

– Mamy poważny dylemat. Istota IPS sprowadza się do tego, aby wzmocnić bezpieczeństwo, uzyskać wręcz pewność, że nie upadnie żaden z banków – uczestników systemu. Idzie o to, aby ewentualne problemy były rozwiązywane wspólnie, a w sytuacji skrajnej nastąpiło przejęcie banku, któremu zagraża upadłość. W ten sposób grupa własnym staraniem uzyskuje efekt, dla ochrony depozytów stanowiący wartość nadrzędną. W związku z tym pojawia się kwestia składki płaconej przez banki spółdzielcze na rzecz BFG, w sytuacji gdy fundusz ten pełni wobec zrzeszeń – tak jak ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: