Rząd dofinasuje trzy duże inwestycje

Samorząd

Rząd wydał zgodę na wieloletnie programy wsparcia dla trzech dużych inwestycji: budowy dwóch faryk podzespołów samochodowych w Wałbrzychu oraz centrum outsourcingu w Krakowie. Wraz ze zgodą Rząd zaakceptował informację ministra gospodarki dotyczącą realizacji wieloletnich programów wsparcia inwestycji w 2010 roku.

Rząd wydał zgodę na wieloletnie programy wsparcia dla trzech dużych inwestycji: budowy dwóch faryk podzespołów samochodowych w Wałbrzychu oraz centrum outsourcingu w Krakowie. Wraz ze zgodą Rząd zaakceptował informację ministra gospodarki dotyczącą realizacji wieloletnich programów wsparcia inwestycji w 2010 roku.

Z informacji wynika, że przy wsparciu rządu zrealizowano w 2010 roku 40 programów inwestycyjnych, na które wydano 65,5 mln zł, z czego 45,2 mln na stworzenie nowych miejsc pracy. Założenie rządowe było takie, że do końca 2010 roku z podatków PIT i VAT oraz z podatku od nieruchomości miało wpłynąć do budżetu państwa oraz samorządów około 733 mln zł. Wpłynęło jednak o 45 proc. więcej, czyli 1 mld 60 mln. Nowe inwestycje dały w Polsce 24,4 tys. miejsc pracy, a ich koszt wyniósł 7,5 mld zł.

W dwóch fabrykach w Wałbrzychu znajdzie zatrudnienie prawie 300 osób, szacuje się, że około 100 miejsc pracy powstanie w otoczeniu zakładu. Wałbrzych jest miastem, którego stopa bezrobocia jest jedną z największtch w kraju, dlatego tak ważne jest realizowanie na jego obszarze nowych inwestycji. W stworzonym w Krakowie centrum outsourcingu znajdzie zatrudnienie 450 osób.

Na podobne wsparcie rządu mogą liczyć projekty, które spełniają określone wymagania:
Projekty mniejsze:

  • muszą znajdować się w sektorach priorytetowych,
  • ich koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynoszą minimum 160 mln zł,
  • zakładają stworzenie co najmniej 50 nowych miejsc pracy.

Projekty znaczące:

  • muszą znajdować się w sektorach priorytetowych,
  • ich koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynoszą minimum 1 mld zł,
  • zakładają stworzenie co najmniej 500 nowych miejsc pracy.

źródło: www.samorzad.infor.pl

Udostępnij artykuł: