Rzecznik Finansowy: 27,4 tys. porad eksperckich w 2017 roku

Finanse osobiste

Młotek sędziowski i banknoty
Fot. Pixabay.com

Rzecznik Finansowy udzielił w ub. roku 27,4 tys. porad eksperckich (o 4 tys. więcej r/r/), odebrał około 22,5 tys. wniosków o postępowanie interwencyjne lub polubowne oraz przedstawił 493 (wobec 344 rok wcześniej) tzw. istotne poglądy, poinformowało biuro Rzecznika.

#RzecznikFinansowy podjął 15 296 postępowań interwencyjnych oraz 2 564 postępowań polubownych w 2017 r.

“Kolejny rok naszej działalności pokazuje, że sprawdza się system, w którym warunkiem podjęcia postępowania przez Rzecznika Finansowego, jest uprzednie wyczerpanie procedury reklamacyjnej w instytucji finansowej. Rośnie zainteresowanie naszymi poradami, które są wykorzystywane przy przygotowaniu samodzielnej reklamacji przez klienta. Dzięki takiemu wsparciu, część prostszych spraw jest załatwianych na etapie reklamacyjnym. W efekcie zajmujemy się teraz głównie trudniejszymi problemami. Identyfikujemy w ten sposób sprawy, które wymagają nie tylko interwencji w sprawie indywidualnej, ale też podjęcia działań systemowych np. wystąpień do Sądu Najwyższego czy propozycji zmian w prawie” – powiedziała Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow, cytowana w komunikacie.

Prawie 4 tys. porad więcej niż rok wcześniej

Eksperci udzielili 27 427 porad w ub. roku, czyli prawie 4 tys. więcej niż rok wcześniej. Dominowały głównie porady udzielane w czasie telefonicznych dyżurów eksperckich (22070). Zapytań składanych drogą elektroniczną było 5 357. Klienci, którym mimo dostarczonej argumentacji nie udało się rozwiązać sporu na etapie reklamacji w instytucji finansowej, zgłaszali się z wnioskiem o podjęcie postępowania interwencyjnego (18803 wnioski) lub polubownego (3741 wnioski), podano także.

“W niemal co dziesiątej trafiającej do nas sprawie, klient nie przeszedł procedury reklamacyjnej. To główny powód, dla którego nie możemy podjąć działań na podstawie złożonych do nas wniosków” – zwraca uwagę Wiktorow.

15 296 postępowań interwencyjnych oraz 2 564 postępowań polubownych

Ostatecznie Rzecznik Finansowy podjął 15 296 postępowań interwencyjnych oraz 2 564 postępowań polubownych w 2017 r.

“Niestety widać, że część podmiotów, szczególnie z sektora bankowego, przystępuje do tego postępowania tylko ze względu na obowiązek nałożony prawnie. Nie wykazują jednak woli osiągnięcia ugody. Dotyczy to szczególnie sporów związanych z tzw. kredytami walutowymi” – powiedziała Wiktorow.

W 2017 r. wydział zajmujący się tego typu sprawami wysłał do stron około 24 tys. pism. Te dane nie uwzględniają kontaktów e-mailowych czy telefonicznych, których w każdej sprawie jest od kilku do nawet kilkunastu. Ugodą zakończyły się 424 postępowania polubowne. W ich wyniku klienci instytucji finansowych otrzymali ponad 3,5 mln zł, podano także.

493 istotnych poglądów

Rzecznik w ub. roku wydał także 493 istotnych poglądów (wobec 344 rok wcześniej), w większości w sporach dotyczących tzw. polis z UFK oraz tzw. kredytów walutowych.

“W 2017 r. Rzecznik Finansowy trzykrotnie wykorzystał też jedno ze swoich istotniejszych uprawnień, czyli możliwość wystąpienia z wnioskiem o uchwałę w celu rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie. W jednej z tego typu spraw Sąd w ostatnim czasie przesądził, że bliskim ciężko i trwale poszkodowanego w wypadku można przyznać zadośćuczynienie ze względu na naruszenie ich dóbr osobistych” – czytamy również.

Powtarzające się indywidualne przypadki zastrzeżeń klientów do praktyk podmiotów rynku finansowego są dla Rzecznika Finansowego podstawą do podjęcia działań systemowych. W 2017 r. wielokrotnie informował on o problemach dostrzeżonych we wnioskach od klientów UOKiK czy KNF, a nawet prokuraturę, jeśli działania podmiotów rynku finansowego nosiły znamiona przestępstwa. Brał też czynny udział w pracach legislacyjnych dotyczących zmian prawnych zmierzających do poprawy ochrony interesów klientów.

“Korzystając z uczestnictwa w prezydenckim Zespole Analiz Systemowych, Rzecznik Finansowy zgłosił w 2017 r. dwie nowe propozycje regulacji. Pierwsza rozwiązująca dostrzeżone problemy klientów z odzyskaniem pieniędzy przelanych omyłkowo na inny rachunek bankowy, została w maju 2017 r. skierowana do Sejmu. Wciąż trwają prace nad drugą inicjatywą, dotyczącą tzw. uśpionych polis. Chodzi o ułatwienie dostępu do informacji o umowach ubezpieczenia dla członków rodziny osób zmarłych” – podsumowano.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: