Rzecznik Finansowy przeciwko przeniesieniu kompetencji jego urzędu do UOKiK, chce przerwania prac na projektem ustawy

Prawo i regulacje

Rzecznik Finansowy skrytykował projekt ustawy zakładający przeniesienie kompetencji Rzecznika do UOKIK i chce zaniechania prac nad projektem - napisał RF w opinii do projektu.

Urząd Ochrony KOnkurencji i Konsumentów - UOKIK - Logo
Źródło: UOKiK

Rzecznik Finansowy skrytykował projekt ustawy zakładający przeniesienie kompetencji Rzecznika do UOKIK i chce zaniechania prac nad projektem - napisał RF w opinii do projektu.

#RzecznikFinansowy skrytykował projekt ustawy zakładający przeniesienie kompetencji Rzecznika do @UOKiKgovPL i chce zaniechania prac nad projektem #UOKiK

"Proponowany projekt prowadzi do nieuzasadnionego uprzywilejowania podmiotów rynku finansowego, a w szczególności banków i ubezpieczycieli kosztem pogorszenia sytuacji prawnej ich klientów. Przyjęcie takiego projektu może prowadzić do utraty zaufania do organów państwa przez jego Obywateli" - napisano.

Czytaj także: Na stronach rządu jest już projekt likwidacji instytucji Rzecznika Finansowego >>>

Rzecznik Finansowy wskazuje na wady natury prawnej i legislacyjnej rozwiązania

"Przedstawione w niniejszym stanowisku wady natury prawnej i legislacyjnej, a zwłaszcza niemożliwe do usunięcia wady systemowe proponowanego rozwiązania, którymi obarczona jest opiniowana propozycja, uzasadniają wystąpienie o zaniechanie dalszych prac nad projektem" - dodano.

Czytaj także: Wątpliwości wokół planów likwidacji Biura Rzecznika Finansowego >>>

Ministerstwo Finansów wysłało w tym tygodniu do konsultacji projekt ustawy zakładającej m.in. przejęcie przez UOKiK kompetencji Rzecznika Finansowego.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: