Rzecznik MŚP: objęcie spółek komandytowych podmiotowym zakresem CIT może prowadzić do podwójnego opodatkowania

Firma

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw krytycznie odnosi się do pomysłu objęcia spółek komandytowych podmiotowym zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), gdyż - w jego ocenie - projektowane rozwiązania mogą prowadzić do podwójnego opodatkowania spółek komandytowych i w konsekwencji zwiększenia wobec nich obciążeń podatkowych.

CIT
Fot. stock.adobe.com / Tomasz Warszewski

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw krytycznie odnosi się do pomysłu objęcia spółek komandytowych podmiotowym zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), gdyż - w jego ocenie - projektowane rozwiązania mogą prowadzić do podwójnego opodatkowania spółek komandytowych i w konsekwencji zwiększenia wobec nich obciążeń podatkowych.

.@RzecznikMSP: projektowane rozwiązania mogą prowadzić do podwójnego opodatkowania spółek komandytowych i w konsekwencji zwiększenia wobec nich obciążeń podatkowych #CIT #SpółkiKomandytowe #RzecznikMŚP

Zapowiedź objęcia spółek komandytowych podmiotowym zakresem ustawy o CIT znalazła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wraz z zapowiedzią dot. zwiększenia limitów obrotu dla tzw. małego CIT (do 2 mln euro) oraz dla ryczałtu ewidencjonowanego (również do równowartości 2 mln euro).

"Projektowane rozwiązania, mające na celu objęcie spółek komandytowych zakresem podmiotowym ustawy o CIT, ocenić należy jako niepokojące, a ich skutkiem może być wprowadzenie podwójnego opodatkowania tych spółek, podobnego jak np. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością" - napisał Rzecznik w wystąpieniu skierowanym do ministra finansów.

Zwiększenie obciążeń podatkowych

W jego ocenie, "dalej idącą konsekwencją" może być w końcu zwiększenie obciążeń podatkowych wobec tej istotnej z punktu widzenia obrotu gospodarczego grupy przedsiębiorców. Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że spółka ta cieszy się rosnącą popularnością, a projektowane rozwiązanie może położyć kres tej tendencji.

Przypomina, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w roku ub. w Polsce było 40 578 spółek komandytowych (w 2010 r. było ich 6 439).

"Rozciąganie regulacji podatkowych, stosowanych wobec spółek kapitałowych na spółkę komandytową wydaje się […] zagadnieniem problematycznym z punktu widzenia tej spółki" - ocenił Rzecznik MŚP.

Co budzi zastrzeżenia Rzecznika MŚP?

Ma on także zastrzeżenia co do proponowanego obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej przez podatników CIT oraz zwiększenia obowiązków dokumentacyjnych dla tak zwanych cen transferowych. W opinii Rzecznika MŚP, rozwiązania te mogą naruszać zasadę proporcjonalności i adekwatności, zagwarantowaną w ustawie Prawo przedsiębiorców.

Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw planowane jest na III kw.

Celem projektowanej ustawy - jak podano w uzasadnieniu - jest "uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu".

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: