S&P podwyższył rating Polkomtelu

Finanse i gospodarka

Agencja ratingowa Standard&Poor’s podwyższyła rating korporacyjny z poziomu B+ na BB- dla grupy kapitałowej kontrolującej Polkomtel. Poprawie uległ również rating obligacji wyemitowanych przez grupę.

Agencja ratingowa Standard&Poor’s podwyższyła rating korporacyjny z poziomu B+ na BB- dla grupy kapitałowej kontrolującej Polkomtel. Poprawie uległ również rating obligacji wyemitowanych przez grupę.

Podwyższenie ratingu dla Metelem Holding Company, do której należy Polkomtel, to efekt korzystnych zmian w strukturze zadłużenia - przedpłaty kredytu uprzywilejowanego w grudniu 2012 r. oraz korzystnego zrefinansowania pozostałej jego części- 7.95 mld złotych w czerwcu 2013 r., jak również korzystnej oceny bieżącej działalności operacyjnej Polkomtelu.

- Oceniamy profil ryzyka biznesowego Metelem jako "satysfakcjonujący", co wynika z silnej pozycji rynkowej spółki zależnej Polkomtel na polskim rynku telefonii komórkowej, w szczególności w segmencie kontraktowym. Dodatkowym czynnikiem jest konsekwentna poprawa rentowności Polkomtelu, wynikająca ze skutecznych inicjatyw obniżających koszty, oraz znacząco wyższy poziom przychodów w przeliczeniu na użytkownika w porównaniu do lokalnych konkurentów. Traktujemy wysoką rentowność Polkomtelu w zestawieniu z wynikami innych operatorów jako główny czynnik mający wpływ na naszą ocenę profilu biznesowego spółki - podała agencja w raporcie z dnia 31 lipca 2013 r.

- Cieszy nas poprawa postrzegania spółki przez agencję Standard&Poor’s. To dla nas potwierdzenie, że Polkomtel zmierza we właściwym kierunku. Trzeba mieć na uwadze, iż podniesienie ratingu uzyskujemy w niełatwej dla dojrzałej branży telekomunikacyjnej sytuacji rynkowej i makroekonomicznej. Cały czas odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, zapewniając im najbardziej atrakcyjną ofertę nowoczesnych usług wysokiej jakości. Jednocześnie jednak rozsądnie gospodarujemy pieniędzmi, przeznaczając nadwyżki na sukcesywne oddłużanie spółki. Eksperci śledzący europejskie i światowe rynki telekomunikacyjne - jak widać - doceniają naszą strategię oraz efekty działań, co motywuje nas na przyszłość - mówi Joanna Nieckarz, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Polkomtelu.

Nowo nadany rating posiada perspektywę stabilną, co oznacza, iż aktualnie agencja nie przewiduje kolejnych zmian w najbliższym okresie.

Źródło: Polkomtel Sp. z o.o.

Udostępnij artykuł: