Słabość Eurolandu powstrzymuje PLN przed wejściem w trend spadkowy

Finanse i gospodarka

Ostatnie dni upłynęły pod znakiem istotnego spadku polskiego złotego zarówno w stosunku do euro, jak i do amerykańskiego dolara. Biorąc pod uwagę zakres, jak i tempo zmian kursów tych walut wobec PLN, stajemy wobec zagrożenia wejścia kursu EUR/PLN i USD/PLN w dynamiczny trend wzrostowy.

Biorąc pod uwagę fakt, iż kurs USD/PLN systematycznie przebija kolejne opory, obawy te są tym bardziej uzasadnione. Na szczęście sytuacja na parze EUR/PLN nie została jeszcze przesądzona, gdyż nie otrzymaliśmy jeszcze trwałego potwierdzenia przebicia oporu z poziomu 4,2249.

W związku z tym można oczekiwać, że w najbliższych dniach inwestorzy będą z większą uwagą śledzić sytuację na rynkach finansowych, a ich reakcje mogę być jeszcze bardziej impulsywne. Środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie powinno istotnie wpłynąć na rynki finansowe, gdyż zmiana stóp procentowych jest w tym momencie raczej mało prawdopodobna. Tym samym można się spodziewać, że konferencja z udziałem Prezesa RPP będzie raczej dotyczyła kwestii politycznych, niż istotnych informacji związanych z polityką monetarną.

Nie mniej jednak ten tydzień może mieć istotny wpływ na sytuację na parach z polskim złotym. Siła i kierunek tych zmian mogą być zdeterminowane przez istotne dane makroekonomiczne płynące z Europy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na informacje ze strefy euro. O ile nie należy spodziewać się, aby Europejski Bank Centralny podjął decyzję o zmianie stóp procentowych, o tyle inwestorzy będę oczekiwać informacji dotyczących ogólnej kondycji całej strefy. Istotne mogą okazać się również doniesienia z poszczególnych krajów Unii Europejskiej, przede wszystkim dane płynące z Niemiec dotyczące inflacji w sierpniu oraz salda wymiany handlowej za lipiec. Ponadto Niemcy jak i Francja przedstawią wyniki rodzimej produkcji przemysłowej. Pojawia się coraz więcej opinii, że powyższe dane nie będą dla rynków satysfakcjonujące. Jeżeli taki scenariusz okazałby się prawdziwy, możemy mieć do czynienia z osłabieniem się EUR wobec innych walut, co dla polskiego złotego może być tymczasowym ratunkiem.

Karolina Kamińska, Specjalista rynku CFD i Forex

Udostępnij artykuł: