Sąd Okręgowy w Krakowie zbada akta postępowania upadłościowego KKSM

Finanse i gospodarka

Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie zwrócił się do Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie o zlecenie wizytatorowi ds. cywilnych tego Sądu przeprowadzenia badania akt postępowania upadłościowego KKSM. Skargę na czynności podejmowane w toku postępowania upadłościowego przez sędzię-komisarz Dorotę Tylus-Chałońską złożył pełnomocnik KKSM. Do badania akt postępowania upadłościowego KKSM dojdzie na początku września.

Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie zwrócił się do Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie o zlecenie wizytatorowi ds. cywilnych tego Sądu przeprowadzenia badania akt postępowania upadłościowego KKSM. Skargę na czynności podejmowane w toku postępowania upadłościowego przez sędzię-komisarz Dorotę Tylus-Chałońską złożył pełnomocnik KKSM. Do badania akt postępowania upadłościowego KKSM dojdzie na początku września.

- W skardze zwrócono uwagę na szereg działań mogących wskazywać na brak bezstronności sędzi-komisarz w czasie Zgromadzenia Wierzycieli, a także na wcześniejszych etapach procesu upadłościowego. Już od dawna mieliśmy ogromne zastrzeżenia do sposobu, w jaki spółka była traktowana w postepowaniu upadłościowym. Podobna skarga była już przygotowana w styczniu, jednak ostatecznie nie została złożona - wyjaśnia Rafał Abratański, Prezes Zarządu KKSM.

W Sądzie złożono również wniosek o wstrzymanie likwidacji do czasu prawomocnego rozpoznania zażalenia na zmianę opcji upadłościowej.

- Postanowienie o likwidacji nie jest prawomocne, a biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności istnieją różne scenariusze dalszego rozwoju sytuacji, łącznie z stwierdzeniem nieważności części postępowania upadłościowego - podsumowuje Rafał Abratański.

Źródło: KKSM

Udostępnij artykuł: