Salary Insight 2017

Raporty

Średnio 206 tysięcy złotych rocznie i perspektywa 8% podwyżki w najbliższych 12 miesiącach. Według badania Salary Insight 2017 właśnie na takie warunki mogą w Polsce liczyć certyfikowani specjaliści ds. rachunkowości zarządczej.

Średnio 206 tysięcy złotych rocznie i perspektywa 8% podwyżki w najbliższych 12 miesiącach. Według badania Salary Insight 2017 właśnie na takie warunki mogą w Polsce liczyć certyfikowani specjaliści ds. rachunkowości zarządczej.

Salary Insight to cykliczna inicjatywa Międzynarodowego Stowarzyszenia Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości (Association of International Certified Professional Accountants). Co roku członkowie Stowarzyszenia z całego świata zrzeszeni w Instytucie Rachunkowości Zarządczej CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) oraz Amerykańskim Instytucie Biegłych Rewidentów (AICPA – American Institute of CPAs) biorą udział w badaniu wynagrodzeń. W tegorocznym Salary Insight wzięło udział 13 000 specjalistów zarówno certyfikowanych (tzw. CGMA – Chartered Global Management Accountant), jak i tych, którzy są w trakcie zdobywania wykształcenia w oparciu o Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej.- Warto podkreślić, że rachunkowość zarządcza to profesja przyszłości, która tylko zyskuje na postępującej automatyzacji pracy – managerowie mogą więcej czasu poświecić na podejmowanie strategicznych decyzji, dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii analitycznych. Ten trend będzie postępował wraz z kolejnymi zmianami w otoczeniu przedsiębiorstw i rewolucją technologiczną. Rosną więc i pensje w tym zawodzie, a na rynku systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na dyplomowanych specjalistów. Według badania Salary Insight 2017 w Polsce średnioroczne dochody wynoszą 206 tys. zł, przy spodziewanym wzroście wynagrodzeń o 8%. Niewiele zawodów daje tak wiele możliwości rozwoju przy równie wysokich zarobkach, dlatego nie dziwi duże zainteresowanie rachunkowością zarządczą także w Polsce, gdzie profesjonalistów zrzesza Instytut CIMA – podsumował Jakub Bejnarowicz, szef CIMA w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zarobki to jednak nie wszystko. Specjaliści ds. rachunkowości zarządczej nastawieni są na zdobywanie nowych umiejętności. Jako cele edukacyjne na najbliższe 12 miesięcy polscy uczestnicy badania wskazali potrzebę uzupełnienia swojej wiedzy w zakresie strategii, motywowania i inspirowania oraz coaching i mentoring.Badani zostali również zapytani o to, co motywuje ich do ciągłego rozwoju i co skłoniłoby ich do zmiany stanowiska lub pracodawcy. Respondenci w Polsce wskazywali przede wszystkim na zakres obowiązków na danym stanowisku, korzyści finansowe związane ze zmianą oraz możliwości awansu, jakie daje dane stanowisko.

Rachunkowość zarządcza na świecieW oparciu o Globalne Zasady Rachunkowości Zarządczej pracuje lub kształci się obecnie ponad 650 000 specjalistów na całym świecie. Zapotrzebowanie firm na ich kompetencje rośnie, ponieważ zawód ten łączy w sobie kluczowe kwalifikacje finansisty z rolą doradcy, którego kompetencje wykraczają daleko poza pracę z liczbami i obejmują niemalże każdą dziedzinę działalności biznesowej.Średnia roczna pensja członków CIMA na świecie wynosi ponad 311 tys. zł, a certyfikowani specjaliści ds. rachunkowości zarządczej spodziewają się w najbliższym roku podwyżek wynagrodzeń na poziomie 5%.- Zmiany w dzisiejszym świecie następują z niespotykaną dotąd szybkością, co nie pozostaje bez wpływu na biznes. Dlatego właśnie zapotrzebowanie pracodawców na umiejętności i wiedzę, jakie posiadają specjaliści ds. rachunkowości zarządczej, stale rośnie. Nie dziwi zatem fakt, że zarówno zarobki jak i możliwości zawodowe w tej profesji są tak atrakcyjne na wszystkich rynkach świata – skomentował Andrew Harding, dyrektor generalny CIMA.*Badanie zostało zrealizowane za pośrednictwem internetu w dniach 12.05-6.06.2017r. na próbie 13 000 respondentów z 18 krajów, należących do Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) oraz Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (AICPA – American Institute of CPAs).

CIMA

Udostępnij artykuł: