Samorząd: Nie tylko kredyt i pożyczka

NBS 2018/09

Pozyskiwanie środków na realizację inwestycji samorządowych stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań dla lokalnych włodarzy. Ograniczony wybór źródeł, relatywnie skąpe fundusze własne w przypadku najmniejszych gmin oraz przekazywanie samorządom coraz to nowych zadań przez administrację szczebla centralnego bez równoległego zapewnienia funduszy na ich wykonanie – wszystkie te czynniki sprawiają, że wójtowie i burmistrzowie coraz częściej sięgają po alternatywne metody zdobywania pieniędzy.

Jerzy Majka

Jak dalece może sięgać inwencja samorządowców w tym obszarze, by pogoń za finansowaniem nie prowadziła do naruszenia obowiązujących przepisów? Czy konieczność zaciągania kredytów na działalność bieżącą świadczy o niegospodarności lokalnych włodarzy, a może jest to raczej przejaw głębokich dysfunkcji w systemie finansowania zadań powierzonych jednostkom samorządu terytorialnego? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań kluczowych z punktu widzenia potencjału rozwojowego małych ojczyzn szukano podczas tegorocznej, czternastej już edycji Forum Samorządowego, organizowanego przez Uniwersytet Szczeciński pod honorowym patronatem marszałka województwa zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza. W debacie, zatytułowanej „Finansowanie inwestycji publicznych w warunkach wysokiego zadłużenia”, uczestniczyli prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – członek Rady Polityki Pieniężnej, Bogusław Staszewski – ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: