Samorządowcy o nowej wersji Krajowego Planu Odbudowy

Gospodarka

„ Tak! SAMORZĄDY DLA POLSKI” zaprezentowało swoje stanowisko dotyczące nowej wersji Krajowego Planu Odbudowy z 28 kwietnia 2021 roku. Stowarzyszenie apeluje do rządu i opozycji o dalsze, pilne negocjacje w sprawie kształtu KPO.

Stowarzyszenie „Tak! Samorządy dla Polski”, logo
Źródło: aleBank.pl

„ Tak! SAMORZĄDY DLA POLSKI” zaprezentowało swoje stanowisko dotyczące nowej wersji Krajowego Planu Odbudowy z 28 kwietnia 2021 roku. Stowarzyszenie apeluje do rządu i opozycji o dalsze, pilne negocjacje w sprawie kształtu KPO.

W stanowisku stowarzyszenia  „SAMORZĄDY DLA POLSKI”   czytamy:

Samorządowcy podtrzymują w całości swoje uwagi przekazane podczas konsultacji na ręce Pana Premiera; wynikające z braku udziału Jednostek Samorządu Terytorialnego w fazie prac nad projektem Krajowego Planu Odbudowy oraz zbyt późnego terminu poddania projektu konsultacjom.

Nowa wersja Krajowego Planu Odbudowy - w stosunku do dokumentu przedłożonego przez Rząd RP do konsultacji w dniu 19 lutego 2021 r., - nadal pozostawia większość kwestii, które wymagają zdecydowanej zmiany lub wprowadzenia zdecydowanych korekt.

Przyjmując nasz postulat dotyczący sposobu zarządzania Krajowym Planem Odbudowy poprzez planowane utworzenie i działanie Komitetu Monitorującego KPO, należy jasno określić, iż proponowane w dokumencie Podkomitety powinny mieć bezpośredni i bieżący wpływ na zarządzanie poszczególnymi działaniami przewidzianymi w KPO.

Oczekujemy, że przed zatwierdzeniem KPO otrzymamy do konsultacji projekt „ustawy wdrożeniowej KPO”, który będzie zgodny z założeniami mówiącymi o sposobie zarządzania Krajowym Planem Odbudowy.

Równy dostęp do funduszy

Wszyscy jesteśmy przekonani, że do funduszy z Krajowego Planu Odbudowy powinny mieć równy dostęp wszystkie miasta i gminy w naszym kraju. Dlatego nie możemy zgodzić się z podejściem, z którego wynika np., że transport publiczny krajowy będzie finansowany z części grantowej, a transport miejski i regionalny (zarządzany przez samorządy) – z części pożyczkowej (obciążenie zobowiązaniami powinno być tutaj równomierne).

Projekt Krajowego Planu Odbudowy został uzupełniony o ogólny opis spójności proponowanych działań z innymi elementami polityki rozwoju (strategiami, programami itp.) państwa, w tym Krajową strategią rozwoju regionalnego (KSRR) oraz Strategią zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa (SZRWiR), jednak ogólnikowość sformułowań nie pozwala na ocenę, jak konkretne działania zaplanowane w KPO będą spójne z częścią wdrożeniową wymienionych dokumentów.

Monitorowanie realizacji programu

Projekt nie zawiera wystarczającego wykazania spójności KPO z innymi instrumentami nowej perspektywy UE, ponieważ prace nad ich programowaniem nadal trwają.

Samorządowcy podtrzymują zdecydowane stanowisko, że – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu i Rady UE – niezbędne jest monitorowanie, sposobu zarządzania oraz wpływu realizacji programu na niwelowanie rzeczywistych skutków pandemii w Polsce.

Należy przewidzieć możliwość dokonania po dwóch latach ewentualnej korekty KPO.

Udostępnij artykuł: