Samorządowcy potrzebują wiedzy ekonomicznej i prawnej

Gospodarka / Samorządy

Forum Samorządowe

Duża część polskich radnych to nie są ekonomiści, przedsiębiorcy ani eksperci z dziedziny prawa administracyjnego – przypomniał podczas ostatniego Forum Samorządowego Waldemar Zbytek, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Wniosek nasuwa się oczywisty: edukacja samorządowców w dziedzinie ekonomii, finansów czy podstaw prawa staje się coraz pilniejszą koniecznością

#WaldemarZbytek: W niektórych samorządach większość obecnych na sali radnych nie jest w stanie zrozumieć dokumentacji, przygotowanej przez skarbnika gminy dla regionalnej izby obrachunkowej #CPBiI

Wiejskich gmin nie stać na „wielką czwórkę”

 Największy problem z kadrą ekspercką mają bez wątpienia gminy wiejskie. – Olbrzymia większość spośród nich to jednostki samorządu terytorialnego, których nie stać na profesjonalną obsługę konsultingową czy zatrudnienie najwyższej jakości ekonomistów – zauważył Waldemar Zbytek, który podczas tegorocznego forum występował w roli przewodniczącego rady podwarszawskiej gminy Stanisławów.

Tymczasem organy sprawujące nadzór nad samorządami nie podejmują żadnych kroków w kierunku zwiększania wiedzy i świadomości lokalnych włodarzy, ograniczając się do egzekwowania obowiązujących regulacji. – Nadzór, kontrola i sankcje, a gdzie miejsce na edukację? Od tego powinno się zacząć – powiedział wiceprezes CPBiI.

 

Rolnik kontra sprawozdanie finansowe

 Kształcenie samorządowców w gminach wiejskich powinno tymczasem stać się absolutnym priorytetem, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że ich kompetencje w obszarze zarządzania i finansów bardzo często stanowią odzwierciedlenie przeciętnej wiedzy ich wyborców. – Wśród radnych znajdziemy zarówno rolników, jak i bezrobotnych – przypomniał Waldemar Zbytek.

Dodatkowo ludzie ci bardzo często zmieniają się w wyniku kolejnych wyborów, nierzadko w niedługim czasie po tym, jak posiądą wystarczające doświadczenie. Nowo wyłonieni reprezentanci niedługo po wyborach muszą tymczasem zmierzyć się z niemałym wyzwaniem, nierzadko ponad ich siły.

Wiceprezes CPBiI wskazał, iż z uwagi na fatalnie skonstruowany kalendarz wyborczy nowa rada otrzymuje raptem dwa tygodnie na zatwierdzenie budżetu gminy.

 

Kurs zaraz po wyborach

 W jaki sposób zwiększyć kompetencje lokalnych włodarzy, szczególnie na obszarach wiejskich? – Uważam, że samorządowcy, zarówno radni jak i wójtowie, powinni zaraz po wyborach przejść stosowne szkolenie – stwierdził Waldemar Zbytek.

Skalę problemu ukazuje fakt, iż w niektórych samorządach większość obecnych na sali radnych nie jest w stanie zrozumieć dokumentacji, przygotowanej przez skarbnika gminy dla regionalnej izby obrachunkowej.

Edukacja i podniesienie poziomu świadomości tych ludzi, świeżo wybranych na stanowiska samorządowe, jest absolutnie niezbędnym elementem właściwego funkcjonowania gmin – dodał wiceszef CPBiI.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: