Samorządowcy poznają życie mieszkańców

Polecamy

Zakończono prace nad pierwszą w Polsce kompleksową metodą mierzenia jakości życia. JAKOŚCIOMETR - Barometr Jakości Życia Mieszkańców pozwala monitorować, porównywać i usprawniać niemal każdy obszar funkcjonowania miast. Narzędzie powstało we współpracy naukowców Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i badaczy instytutu MANDS.

Zakończono prace nad pierwszą w Polsce kompleksową metodą mierzenia jakości życia. JAKOŚCIOMETR - Barometr Jakości Życia Mieszkańców pozwala monitorować, porównywać i usprawniać niemal każdy obszar funkcjonowania miast. Narzędzie powstało we współpracy naukowców Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i badaczy instytutu MANDS.

Narzędzie opracowano w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "Mozart". Prace trwały rok i wymagały wysiłku wielu specjalistów. Efektem jest narzędzie do kompleksowego badania m.in. takich obszarów życia, jak edukacja, finanse, zdrowie, infrastruktura, środowisko, rynek pracy, czy kontakty międzyludzkie. Na interpretację ogromu danych pozwalają stworzone do tego celu skomplikowane algorytmy.

Kompleksowa wiedza

JAKOŚCIOMETR - Barometr Jakości Życia Mieszkańców to jedyne w Polsce narzędzie szerokiego pomiaru istotnych obszarów funkcjonowania miasta. Jak działa? Podstawą są kwestionariusze, na które odpowiedzi udzielają przypadkowi respondenci. Wyniki trafiają do bazy danych interpretowanej specjalnym algorytmem. Po zakończeniu procesu dane uzupełnia się informacjami z instytucji państwowych, np. Głównego Urzędu Statystycznego w celu uzyskania kompletnych i rzetelnych wskaźników. Dzięki niezwykłej funkcjonalności JAKOŚCIOMETR mierzy istotne dla życia mieszkańców obszary.

- Narzędzie bada realne problemy i poziom ich natężenia. Wyniki można porównywać latami, a samorządowcy otrzymują możliwość weryfikacji i usprawnienia swoich działań - mówi dr Alicja Lisowska z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, jedna z twórców narzędzia. - JAKOŚCIOMETR jest wyjątkowo skuteczny we wspieraniu rozwoju biznesu oraz instytucji samorządowych. Wskaźniki pokazują oczekiwania mieszkańców względem rynku pracy czy potencjał zawodowy danego regionu.

To oznacza, że JAKOŚCIOMETR jest wyjątkowo atrakcyjny z punktu widzenia zarówno samorządowców, inwestorów, jak i mieszkańców.

Innowacja i funkcjonalność

W Polsce istnieje wiele narzędzi mierzenia jakości życia. Jednak do tej pory żadne z nich nie było tak kompleksowe i funkcjonalne. Jak JAKOŚCIOMETR mogą wykorzystać lokalni samorządowcy?

- Jedną z najbardziej widocznych korzyści jest poprawa wizerunku miast. Dzięki wiedzy na temat opinii o władzach, infrastrukturze, instytucjach, czy kontaktach międzyludzkich, samorządowcy dowiadują się, które obszary należy wzmocnić i uczynić przyjaźniejszymi dla mieszkańców - Ewa Eron-Gorzała, dyrektor Działu Badań MANDS. -  To przekłada się na atrakcyjność w oczach przyjezdnych oraz inwestorów.

JAKOŚCIOMETR pomaga planować politykę gospodarczą i ścieżki rozwoju miast. Samorządowcy otrzymują narzędzie podpowiadające, jak przyciągać potencjalnych inwestorów lub zachęcać ludzi do osiedlania się w danym miejscu. Teraz mogą planować działania nawet w ramach poszczególnych osiedli, ponieważ mieszkańcy niezadowoleni z infrastruktury czy pracy urzędów dają samorządowcom wyraźny sygnał o kwestiach wymagających poprawy. Dokładna diagnoza problemów pozwala unikać błędów, a ograniczenie nietrafionych decyzji generuje dodatkowe oszczędności. JAKOŚCIOMETR umożliwia sprawniejszą współpracę pomiędzy samorządowcami, a mieszkańcami, którzy w pośredni sposób wpływają na politykę miasta.

Wnioski z użycia JAKOŚCIOMETRU można porównywać na przestrzeni kilku lat. To dodatkowa okazja do weryfikacji prowadzonych i planowanych działań. Dzieło specjalistów z Wrocławia to jedyne, tak wszechstronne narzędzie badania jakości życia. Z korzyścią dla wszystkich, którzy tworzą politykę,  gospodarkę oraz żywą tkankę miast.

Jakościometr - Barometr Jakości Życia Mieszkańców stworzono we współpracy instytutu badawczego MANDS z Instytutem Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Narzędzie powstało w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "Mozart".

Program "Mozart" jest formą wsparcia finansowego partnerstwa firm i naukowców, których celem jest tworzenie produktów i usług mających wpływ na poprawę rynku pracy we Wrocławiu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy działające na terenie Wrocławia i zatrudniające tutejszych pracowników oraz współpracujący z naukowcami zatrudnionymi w uniwersytetach lub innych placówkach naukowych.

Źródło: Mands

Udostępnij artykuł: