Samorządowo-rządowa konferencja Linia Współpracy – jakie państwo chcemy razem zbudować?

Samorząd

Nie zbudujemy sprawnego, nowoczesnego e-państwa bez ścisłej współpracy rządu i samorządów - podkreślali uczestnicy czwartkowej konferencji Linia Współpracy. Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni nie miał wątpliwości, że spotkanie - pierwsze, ale nie ostatnie - zgromadziło osoby będące w swoich społecznościach liderami w budowaniu cyfrowego państwa.

Nie zbudujemy sprawnego, nowoczesnego e-państwa bez ścisłej współpracy rządu i samorządów - podkreślali uczestnicy czwartkowej konferencji Linia Współpracy. Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni nie miał wątpliwości, że spotkanie - pierwsze, ale nie ostatnie - zgromadziło osoby będące w swoich społecznościach liderami w budowaniu cyfrowego państwa.

Do Warszawy przyjechało ponad 150 samorządowców i przedstawicieli instytucji zajmujących się informatyzacją usług publicznych. - Jesteście państwo jak wybitni sportowcy, którzy stają się wzorem i których inni chcą naśladować - podkreślał, nawiązując do miejsca spotkania: Stadionu Narodowego.

Cel konferencji to rozmowa o tym, jak rozwijać e-usługi świadczone przez nasze państwo. Chodzi o to, by inicjatywy rządowe i samorządowe wzajemnie się wspierały i uzupełniały. Linia Współpracy pozwala samorządowcom i administracji rządowej konsultować założenie projektów teleinformatycznych na wczesnym etapie. A ponieważ projekty są różne, od razu powstały cztery grupy robocze, które będą się specjalizować w:

  • elektronizacji usług administracji,
  • e-umiejętnościach i partycypacji cyfrowej,
  • sprawach otwartego rządu,
  • budowie sieci szerokopasmowych budowanych ze środków unijnych.

Jak mówił Michał Boni otwierając konsultację, budowa nowoczesnej e-administracji kierować powinna się jednak pięcioma istotnymi zasadami:

  • zasadą Państwa Optimum, w którym jest tyle regulacji, ile potrzeba dla sprawnego działania Państwa z korzyścią dla obywateli,
  • zasadą Sprawnego Państwa, czyli państwa tworzącego dobre prawo w sposób jawny, w konsultacji z obywatelami, efektywnie świadczącego usługi publiczne,
  • zasadą odnowienia sensu samorządności, polegającą na zaufaniu do samorządowców, bo to oni najlepiej znają lokalne warunki i potrzeby; w myśl tej zasady MAC jest rzecznikiem samorządów po stronie rządowej,
  • zasadą sensu cyfryzacji, opartej na trzech filarach: zwiększeniu dostępności do sieci, zwiększeniu zapotrzebowania na dostęp do sieci (poprzez otwieranie e-zasobów publicznych, tworzenie e-usług zarówno publicznych jak i komercyjnych, rozwijanie cyfrowych umiejętności i zasobów edukacyjnych) i zwiększeniu kompetencji cyfrowych społeczeństwa (m.in. dzięki Latarnikom Polski Cyfrowej),
  • zasadą Linii Współpracy.

- Bez samorządów nie zbudujemy e-Państwa, bo to właśnie w samorządach świadczone jest 83 proc. wszystkich usług, jakich poszukuje obywatel - podkreślał minister Boni. Przypominał, że tworzony jest specjalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa, który współfinansowany będzie ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zapisano tam 10 mld zł na programy cyfryzacyjne.

- Misją Linii Współpracy jest wspólne służenie obywatelowi. Będzie dużo pracy, ale i sporo satysfakcji - podkreślał Michał Boni.

Jak przypomniała zajmująca się w MAC współpracą z samorządami wiceminister Magdalena Młochowska, 20 września 2012 r. list intencyjny w sprawie przystąpienia do Linii Współpracy podpisali marszałkowie wszystkich województw.

Najlepszymi przykładami dobrze układającej się współpracy rządu z samorządami są wdrażanie w Polsce telewizji cyfrowej oraz program zintegrowaniej informatyzacji państwa.

Źródło: www.mac.gov.pl

Udostępnij artykuł: