Samorządy czekają na ustawę

Samorząd

Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej, podczas spotkania (9 października) z przedstawicielami samorządów zaprezentowała założenia do nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dzięki której do budżetów gmin trafi rządowa dotacja na każdego przedszkolaka.

MEN chce wprowadzić do budżetu państwa wspieranie samorządów w prowadzeniu zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym, co równocześnie będzie skutkowało obniżeniem opłat za przedszkola dla rodziców oraz zwiększeniem miejsc w przedszkolach. To najważniejsze cele nowelizacji. – powiedziała minister Krystyna Szumilas.

Zmiany w ustawie o systemie oświaty mają przyczynić się do systematycznego zwiększania dostępności wychowania przedszkolnego. Zakończony, we wrześniu 2016 roku, proces zmian zapewnieni wszystkim dzieciom w wieku 3-5 lat uczestniczenie w wychowaniu przedszkolnym. Docelowo projekt przewiduje, że od września 2015 r., każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu  – ponad bezpłatny wymiar ustawowy (co najmniej 5 godzin) – będzie kosztowała maksymalnie 1 złoty. Już od września 2013 r. za szóstą i siódmą godzinę w przedszkolu rodzice będą płacili maksymalnie 1 zł, a od września 2014 roku – także za ósmą.

Minister podkreśliła, że obniżenie opłat dla rodziców nie odbędzie się kosztem budżetów samorządów, które będą otrzymywały dotację na wydatki bieżące na każdego przedszkolaka w wieku od 2 do 5 lat. Dotacje te będą przyznawane bez względu na czas pobytu dziecka w placówce, oraz bez względu na to, czy uczęszcza ono do przedszkola publicznego, niepublicznego, publicznej lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego. Minister Edukacji Narodowej zapewniła także przedstawicieli samorządów, że wysokość dotacji dla każdej JST została tak skalkulowana, aby oprócz rekompensaty zmniejszonych dochodów wynikających z niższych opłat, zawierała część na rozwój edukacji przedszkolnej. Kalkulacja jest niezależna od sumy obecnie pobieranych opłat od rodziców za przedszkola.

Z kalkulacji wynika, że w 2016 r. kwota na jedno dziecko będzie wynosiła 1 433 zł, a w latach 2015, 2014, 2013 odpowiednio – 1 398 zł, 1 136 zł i 1 333 zł – dodała Minister.

Przedstawiciele samorządów pogratulowali Krystynie Szumilas skuteczności w realizacji zapowiedzianych już w pierwszej połowie roku zamiarów rządu. Korzystając z bezpośredniej rozmowy z Minister wyjaśnili wątpliwości, głównie  związane ze sposobem liczenia wysokości dotacji dla gmin oraz zgodnie podkreślali: – Mamy tylko jedno życzenie – żeby ten projekt jak najszybciej stał się prawem.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP.

Źródło: www.men.gov.pl

 

Udostępnij artykuł: