Samorządy i lokalne społeczności: jak Pleszew działa na rzecz imigrantów

Samorządy

W Gminie Pleszew według danych Urzędu Miasta mieszka 100 cudzoziemców, ale nieoficjalnie mówi się o nawet 1000 osobach. Stają się coraz bardziej zauważalną częścią lokalnej społeczności. Z tego powodu Gmina we współpracy z Fundacją Ukraina i Instytutem Praw Migrantów zainicjowała szereg działań, mających usprawnić wzajemną integrację cudzoziemców i rodowitych mieszkańców.

Rynek w Pleszewie. Fot. stock.adobe.com / Marcel

W Gminie Pleszew według danych Urzędu Miasta mieszka 100 cudzoziemców, ale nieoficjalnie mówi się o nawet 1000 osobach. Stają się coraz bardziej zauważalną częścią lokalnej społeczności. Z tego powodu Gmina we współpracy z Fundacją Ukraina i Instytutem Praw Migrantów zainicjowała szereg działań, mających usprawnić wzajemną integrację cudzoziemców i rodowitych mieszkańców.

Zadanie nr 1 przeszkolić kadrę

Jesienią 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie we współpracy z Urzędem Miasta zaprosili prawnika Fundacji Ukraina do przeprowadzenia szkolenia z zakresu podstawowych kwestii pracy i pobytu imigrantów w Polsce.

Adresatami szkolenia byli przedstawiciele służb mundurowych, w tym policji i straży miejskiej, urzędu gminy, PUP oraz szeroko pojęci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają cudzoziemców, m.in. z branży transportowej, przemysłowej i rolnej.

Chodzi o proaktywny plan rozwoju miasta z uwzględnieniem zmieniającej się demografii miasta i coraz większej liczby mieszkańców pochodzących z zagranicy

Omówione zostały zagadnienia z zakresu legalizacji pobytu, pracy oraz wybrane kwestie funkcjonowania migrantów w Polsce, takie jak zameldowanie czy uzyskanie numeru PESEL.

Mocny nacisk w czasie szkolenia został położony na tryb i sposób zatrudnienia migrantów ze względu na liczną obecność przedsiębiorców. Przybyli uczestnicy (ponad 40 osób) wyrazili żywe zainteresowanie tematem, padło sporo pytań m.in. dotyczących oświadczenia pracodawców o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zatrudnienia na podstawie karty pobytu.

Po ustaniu pandemii miasto planuje przeszkolić urzędników także w kwestii obsługi mieszkańców-cudzoziemców, co sprawi, że Urząd Miasta Pleszewa będzie nie tylko miejscem „załatwienia spraw”, lecz również wsparcia informacyjnego dla nowych mieszkańców Pleszewa.

Czytaj także: Jakie działania na rzecz migrantów podejmują gminy na Dolnym Śląsku?

Umiesz liczyć licz na siebie? Sięgnij po pomoc prawnika

Adaptując się w nowej rzeczywistości migrant często ma wątpliwości i szuka porad. Gmina Pleszew przy współpracy z Instytutem Praw Migrantów z Wrocławia wyciąga pomocną rękę.

W każdy drugi wtorek miesiąca od 12:00 d0 18:00 w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich przy ul. ul. Bolesława Krzywoustego 3 w Pleszewie organizowane są bezpłatne konsultacje prawne dla migrantów.

12 lutego 2021 r. będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania w następującym zakresie:

- legalizacja pobytu (pobyt stały, pobyt czasowy, na podstawie małżeństwa, połączenie z rodziną, pieczątka w paszporcie);

- otwarcie biznesu dla cudzoziemców;

- legalizacja pracy (postojowe, niewypłacanie wynagrodzenia, zatrudnienie w czasie pandemii COVID-19, tarcze antykryzysowe);

- meldunek, PESEL;

- rozliczenie PIT;

- zawarcie małżeństwa;

- państwowy egzamin z języka polskiego;

- kupno i wynajem nieruchomości.

Konsultacje są przeznaczone dla obywateli państw trzecich i prowadzone są indywidualnie z prawnikami Instytutu Praw Migrantów. Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy pod numerem telefonu +48 664 054 396.

Czytaj także: W wyniku pandemii koronawirusa nawet co 7. pracownik z Ukrainy zniknie z polskiego rynku pracy

W planach kompleksowe działania

Długofalowym celem gminy Pleszew jest opracowanie planu zintegrowanych działań, które będą stwarzać przyjazną i otwartą przestrzeń miejską, gdzie będą wspólnie mieszkać obywatele polscy i migranci.

W Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich organizowane są bezpłatne konsultacje prawne dla migrantów

‒ Chodzi o proaktywny plan rozwoju miasta z uwzględnieniem zmieniającej się demografii miasta i coraz większej liczby mieszkańców pochodzących z zagranicy.

Obecnie Instytut Praw Migrantów wspiera w Pleszew w opracowaniu takiego planu i już niedługo będzie można  zobaczyć tego owoce ‒ tłumaczy Bartłomiej Potocki, kierownik Instytutu.

Czytaj także: Miejsce migranta w polskiej gospodarce po pandemii COVID-19

Źródło: Fundacja Ukraina
Udostępnij artykuł: