Samorząd przyjazny osobom starszym

Samorząd

Senat ogłosił konkurs "Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej". Jego najważniejszym celem jest promowanie samorządowych dobrych praktyk na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, przede wszystkim poprzez edukację.

Senat ogłosił konkurs "Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej". Jego najważniejszym celem jest promowanie samorządowych dobrych praktyk na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych, przede wszystkim poprzez edukację.

Konkurs jest adresowany do samorządów wszystkich szczebli, które w latach 2008-2012 realizowały lub realizują programy i projekty promujące edukację jako najlepsze narzędzie przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Zostanie on przeprowadzony w dwóch etapach: okręgowym - w senatorskich okręgach wyborczych i krajowym, w którym wezmą udział najlepsze prace wyłonione na etapie okręgowym. Pomoc w przeprowadzeniu konkursu w swoich okręgach wyborczych zadeklarowali senatorowie.

Na etapie krajowym prace oceni jury składające się m.in. z przedstawicieli Senatu, Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych i organizacji samorządowych.

Oceniając zgłoszone prace, jury weźmie pod uwagę m.in. kompleksowość i innowacyjność proponowanych rozwiązań, sprzyjanie integracji międzypokoleniowej czy wykorzystanie partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji w Senacie w listopadzie 2012 r. Będzie podsumowaniem konkursu i inspiracją do dalszych działań na rzecz osób starszych

Więcej na www.senat.gov.pl

Udostępnij artykuł: