Samorządowe osoby prawne

Samorząd

Jeśli samorządowa osoba prawna zaliczana jest do sektora finansów publicznych powinna określić w planie budżetowym stan finansów na początek i koniec roku. Hanna Majszczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finasów wysłała do prezesów regionalnych izb obrachunkowych ankietę i list w tej sprawie.

Jeśli samorządowa osoba prawna zaliczana jest do sektora finansów publicznych powinna określić w planie budżetowym stan finansów na początek i koniec roku. Hanna Majszczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finasów wysłała do prezesów regionalnych izb obrachunkowych ankietę i list w tej sprawie.

W związku ze zmianami w ustawie o finansach publicznych dane od samorządowych osób prywatnych zaliczanych do sektora finansów publicznych są potrzebne aby przeprowadzić rachunki symulacyjne. W szczególności ważne są: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, samorządowe instytucje kultury oraz wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Wyodrębnienie środków pieniężnych na początek i koniec roku pozwala na określenie wyniku kasowego. Dzięki temu wynik sektora finansów publicznych będzie można dużo precyzyjniej ustalić.

Źródło: www.investmap.pl

Udostępnij artykuł: