Samorządy biją na alarm!

Samorząd

Stawka jest większa niż 8 MLD

  • Nieprzemyślane zmiany ustawowe wprowadzane przez władze centralne powodują ubytki w budżetach gmin, powiatów i województw rzędu 8 MLD złotych rocznie, w wyniku czego doszło do zachwiania równowagi finansowej samorządów.

  • Zagrożone są inwestycje lokalne, wykorzystanie środków unijnych w nowej perspektywie finansowej, realizacja zadań bieżących gmin.
  • Samorządy chcą przywrócenia równowagi finansowej i zapewnienia dalszego rozwoju lokalnego
  • Rusza kampania STAWKA WIĘKSZA NIŻ 8 MLD i akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
  • Obywatelski projekt ustawy w obronie finansów lokalnych zakłada przesunięcie pieniędzy podatników z budżetu centralnego do budżetów ich własnych gmin, powiatów i województw.

Co najmniej 8 miliardów złotych rocznie tracą polskie gminy, powiaty i województwa wskutek nieprzemyślanych zmian ustawowych władz centralnych. W obronie interesów samorządów, a co za tym idzie mieszkańców miast, miasteczek i gmin wiejskich wystąpił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komitet rozpoczął 5 lipca br. akcję zbierania podpisów pod projektem zmiany ustawy o dochodach samorządów. Gra toczy się o dużo większą stawkę niż 8 MLD. Chodzi o przyszłość Polski, tempo jej rozwoju i możliwość wykorzystania kolejnych funduszy europejskich.

Udostępnij artykuł: