Samorządy muszą skuteczniej windykować

Finanse i gospodarka

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej informację o wynikach powiązań budżetów samorządowych z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 roku.

Ocenę pozytywną NIKu – z wyjątkami – otrzymały samorządy pod względem wykorzystania i rozliczania dotacji celowych z budżetu państwa, otrzymywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, planowania, pobierania i odprowadzania dochodów.

Wydatki budżetu państwa na dotacje dla samorządów w roku 2011 wyniosły 23 mld zł. 16 mld przeznaczono na zadania z zakresu administracji rządowej.

Niewielkie nieprawidłowości jakie NIK dostrzegł dotyczyły terminowości należnych świadczeń za szkody w uprawach i płodach rolnych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych i pilotów wycieczek niezgodnie z przepisami.

W 5 powiatach – na 31 objętych kontrolą – stwierdzono nieprawidłowości związane z wydatkowaniem środków niezgodnym z planem finansowym, z przeznaczeniem lub bez rzetelnego odbioru wykonania zadania.

W 40 skontrolowanych gminach 9 otrzymało uwagi: Chmielno, Somonin, Chełm Śląski, Pleszew, Dopiew, Kościan (miejski), Medyka, Maszew i Otyń. Głównym problemem gmin jest nieskuteczne egzekwowanie przeterminowanych należności, które są dochodami należnymi budżetowi państwa. Na koniec 2011 r. zaległości w skontrolowanych jednostkach wyniosły 287 mln zł i znacznie wzrosły w porównaniu do stanu na koniec 2010 r. – w województwach o prawie 78 proc., w miastach na prawach powiatu o 23,7 proc., w powiatach o 25, 3 proc., w gminach o 54,9 proc.

Rozbierzność między planowaniem a wykonaniem dochodów gmin jest bardzo duża. Wykonanie jest znacznie wyższe niż kwoty planowane – od 156 proc. nawet do 237 proc. – oznacza to, że należy poprawić procedurę planowania dochodów.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Udostępnij artykuł:

Samorządy muszą skuteczniej windykować

Samorząd

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej informację o wynikach powiązań budżetów samorządowych z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 roku.

Ocenę pozytywną NIKu – z wyjątkami – otrzymały samorządy pod względem wykorzystania i rozliczania dotacji celowych z budżetu państwa, otrzymywanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, planowania, pobierania i odprowadzania dochodów.

Wydatki budżetu państwa na dotacje dla samorządów w roku 2011 wyniosły 23 mld zł. 16 mld przeznaczono na zadania z zakresu administracji rządowej.

Niewielkie nieprawidłowości jakie NIK dostrzegł dotyczyły terminowości należnych świadczeń za szkody w uprawach i płodach rolnych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych i pilotów wycieczek niezgodnie z przepisami.

W 5 powiatach – na 31 objętych kontrolą – stwierdzono nieprawidłowości związane z wydatkowaniem środków niezgodnym z planem finansowym, z przeznaczeniem lub bez rzetelnego odbioru wykonania zadania.

W 40 skontrolowanych gminach 9 otrzymało uwagi: Chmielno, Somonin, Chełm Śląski, Pleszew, Dopiew, Kościan (miejski), Medyka, Maszew i Otyń. Głównym problemem gmin jest nieskuteczne egzekwowanie przeterminowanych należności, które są dochodami należnymi budżetowi państwa. Na koniec 2011 r. zaległości w skontrolowanych jednostkach wyniosły 287 mln zł i znacznie wzrosły w porównaniu do stanu na koniec 2010 r. – w województwach o prawie 78 proc., w miastach na prawach powiatu o 23,7 proc., w powiatach o 25, 3 proc., w gminach o 54,9 proc.

Rozbierzność między planowaniem a wykonaniem dochodów gmin jest bardzo duża. Wykonanie jest znacznie wyższe niż kwoty planowane – od 156 proc. nawet do 237 proc. – oznacza to, że należy poprawić procedurę planowania dochodów.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Udostępnij artykuł: