Samorządy – wymiana doświadczeń z realizacji projektów

Samorząd

Lata 2014 - 2020 to dla samorządów kolejna perspektywa finansowa, w ramach której będą one pozyskiwać fundusze strukturalne na różnego rodzaju projekty. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało system, który ma służyć pomocą w powyższych działaniach.

MRR przygotowało ankietę, która trafić ma do jednostek samorządu terytorialnego. Jej tytuł brzmi „Doświadczenia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych 2007 – 2013.”

Jej celem jest uzyskanie informacji na temat doświadczeń, ale tekże potrzeb samorządów w zakresie pozyskiwania środków i realizacji projektów z funduszy strukturalnych. Wszystkie wypełnione ankiety trafią do MMR, które na ich podstawie opracuje program wsparcia dla miast i gmin w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Wypełnione aniekty należy przesyłać do 21 marca 2012 roku do biura Związku Miast Polskich na adres: biuro@zmp.poznan.pllub faksem (61) 633 50 60.

Źródło: www.samorzad.lex.pl

Udostępnij artykuł: