SANBank podpisał umowę o współpracy z Politechniką Rzeszowską

Bankowość spółdzielcza / Z rynku

Nadsański Bank Spółdzielczy rozpoczyna współpracę z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza na rzecz edukacji finansowej studentów.

SANBank podpisał umowę o współpracy z Politechniką Rzeszowską
Źródło: SANBank

Nadsański Bank Spółdzielczy rozpoczyna współpracę z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza na rzecz edukacji finansowej studentów.

Współpraca będzie polegać między innymi na organizowaniu wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych, organizowaniu staży i praktyk zawodowych w #SANBank #PolitechnikaRzeszowska

Podpisana w dniu 20 września br. w Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli umowa pomiędzy Politechniką Rzeszowską, reprezentowaną przez Rektora prof. dr hab. Inż. Tadeusza Markowskiego a Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Stanisława Kłapeć i Wiceprezes Zarządu Panią Magdalenę Więckowicz, zakłada promowanie środowiska naukowego, utrzymywanie wysokiego poziomu kształcenia studentów Uczelni i efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności.

Na czym polegać będzie współpraca?

Obie strony podkreślają, że współpraca będzie polegać między innymi na organizowaniu wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych, organizowaniu staży i praktyk zawodowych w Banku.

- Od szeregu lat obserwujemy rozwój Politechniki Rzeszowskiej i ostatnio w naszych kontaktach z Panem Dziekanem doszliśmy do wniosku, że są obszary, w których moglibyśmy współpracować. Jesteśmy znaczącym Bankiem, drugim co do wielkości na Podkarpaciu. Mamy szereg placówek i myślę, że nasza kadra i doświadczenie pozwoli nam na doskonalenie pewnej formy współpracy w zakresie chociażby staży, czy praktyk zawodowych – powiedział podczas podpisywania umowy Stanisław Kłapeć, prezes zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.Nadsański Bank Spółdzielczy od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu regionu, wspiera działalność oświatową, kulturalną, sportową oraz ważne wydarzenia z życia społeczności lokalnej. Realizuje także szereg działań edukacyjnych, których celem jest przybliżenie społeczeństwu nie tylko zasad funkcjonowania i roli Banku, ale też przekazywania wiedzy finansowej. Prowadzi lekcje finansów i przedsiębiorczości w ramach współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Jest również partnerem ogólnopolskiego projektu – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, w którym pracownicy-wolontariusze prowadzą w szkołach cykl lekcji na temat finansów.

Źródło: Nadsański Bank Spółdzielczy

 
Udostępnij artykuł: