SANBank sponsorem X Śniadania Biznesowego

Bankowość spółdzielcza

Śniadanie biznesowe SANBanku
Śniadanie biznesowe Fot. SANBank

We wtorek, 2 kwietnia 2019 roku w Bibliotece Międzyuczelnianej odbyło się dziesiąte spotkanie z cyklu „Śniadań Biznesowych” organizowanych przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli, do którego po raz pierwszy włączył się Nadsański Bank Spółdzielczy.

„Śniadania Biznesowe” to spotkania dedykowane przedsiębiorcom działającym na terenie Stalowej Woli #SANBank

„Śniadania Biznesowe” to spotkania dedykowane przedsiębiorcom działającym na terenie Stalowej Woli. Ich ideą jest integracja środowiska biznesowego oraz przekazywanie najistotniejszej wiedzy i informacji będących w obszarze zainteresowania podmiotów gospodarczych.

Głównym tematem dziesiątej edycji była społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i działania na rzecz rozwoju miasta. W tym obszarze Nadsański Bank Spółdzielczy mocno angażuje poprzez ciągłe doskonalenie oferty produktowej, ale także poprzez wspieranie wielu inicjatyw lokalnych i regionalnych, o wymiarze charytatywnym czy filantropijnym. Dlatego idealnie wpisując się w temat spotkania został nie tylko sponsorem, ale również jego partnerem merytorycznym.

Więcej najnowszych informacji o SANBanku >>>

W panelu Pytasz, co miasto może zrobić dla Ciebie? Zapytaj, co razem możemy zrobić dla miasta? Pani Magdalena Więckowicz – p.o. Prezes Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego omawiała stosowane w Banku dobre praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz działania na rzecz społeczności lokalnej.

– Nadsański Bank Spółdzielczy jest przykładem instytucji, która jest silnie związana ze swoim regionem. Wynika to z tego, że jest to Bank przede wszystkim lokalny. Właśnie, dlatego prowadząc działalność biznesową, zawsze kierujemy się szeroko pojętym dobrem wspólnym i pamiętamy o wpływie naszych decyzji na lokalne społeczności. Od wielu lat podtrzymujemy i kultywujemy tradycje lokalne, uczestniczymy w budowaniu rozwiązań czy inicjowaniu takich działań, które wzmacniają nasz region i miasto. Jesteśmy jednym z największych pracodawców w Stalowej Woli, wspieramy biznes i dzielimy się ze społecznością lokalną częścią wypracowanego dochodu. Realizujemy strategię Banku nie tylko poprzez ciągłe doskonalenie oferty produktowej, ale także poprzez wspieranie wielu działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sportu. – Powiedziała w swoim wystąpieniu Pani Magdalena Więckowicz – p.o. Prezes Zarządu Nadsańskiego Banku.

Strategię społecznej odpowiedzialności w biznesie zaprezentowali również pozostali partnerzy merytoryczni „Śniadania Biznesowego” – Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w Warszawie, firma Superior Industries Production w Stalowej Woli, Google Internetowe Rewolucje w Rzeszowie oraz firma doradcza MYWAY z Niska.

Podczas spotkania przedsiębiorcy przy pysznej kawie sponsorowanej przez firmę Konesso i śniadaniu przygotowanym przez Fundację Uniwersytecką przy wsparciu finansowym SANBanku mieli możliwość wymiany wizytówek, doświadczeń i zaprezentowania swoich firm.

Udostępnij artykuł: