Santander Bank Polska jednak wypłaci dywidendę z zysku za 2020 rok? Zmiana rekomendacji

Z rynku

Zarząd Santander Bank Polska zmienił rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2020 rok i rekomenduje przeznaczenie 50% jednostkowego zysku tj. kwotę 369,2 mln zł na kapitał dywidendowy, podał bank. Wcześniej bank rekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r.

Oddział Santander Bank Polska
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Zarząd Santander Bank Polska zmienił rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2020 rok i rekomenduje przeznaczenie 50% jednostkowego zysku tj. kwotę 369,2 mln zł na kapitał dywidendowy, podał bank. Wcześniej bank rekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r.

"Zgodnie z podjętą decyzją, zarząd banku rekomenduje:

- utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet dywidendy (dalej jako kapitał dywidendowy)

- podzielić zysk osiągnięty w 2020 r. w kwocie 738 411 718,72 zł w następujący sposób:

* na kapitał rezerwowy - przeznaczyć kwotę 369 205 859,36 zł,

* na kapitał dywidendowy - przeznaczyć kwotę 369 205 859,36 zł" - czytamy w komunikacie.

Bank czeka na stanowisko KNF

Spółka podała, że rekomendacja nie wykluczy możliwości podjęcia ewentualnej decyzji przez zarząd o wypłacie zysku dla akcjonariuszy w postaci zaliczek na poczet dywidendy i wykorzystaniu w tym celu kapitału dywidendowego w drugiej połowie 2021 r. Będzie to zależało w szczególności od uzyskania przez bank stanowiska KNF w sprawie polityki dywidendowej w drugiej połowie 2021 roku, z którego będzie wynikała możliwość takiej wypłaty. 

1 037,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 roku

Santander Bank Polska odnotował 1 037,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 2 138,35 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 738,41 mln zł wobec 2 113,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj także: Santander Bank Polska: zysk netto spadł do 81,5 mln zł w IV kwartale; rekomendacja ws. ugód z frankowiczami po ankiecie i pilotażu >>>

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: