Santander Bank Polska: jest porozumienie ze związkami zawodowymi ws. zwolnień grupowych

Z rynku

Santander Bank Polska zawarł porozumienie określające zasady zwolnień grupowych ze wszystkimi działającymi w banku organizacjami związkowymi, podał bank. Zwolnienia grupowe obejmą w zakresie rozwiązania umów o pracę maksymalnie 2 000 pracowników. Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 121 mln zł.

Logo Santander Bank Polska
Źródło: Santander Bank Polska

Santander Bank Polska zawarł porozumienie określające zasady zwolnień grupowych ze wszystkimi działającymi w banku organizacjami związkowymi, podał bank. Zwolnienia grupowe obejmą w zakresie rozwiązania umów o pracę maksymalnie 2 000 pracowników. Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 121 mln zł.

"Strony porozumienia uzgodniły m. in. kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom. Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie do 31 grudnia 2022 r. i obejmą maksymalnie 2 000 pracowników" - czytamy w komunikacie.

Redukcja zatrudnienia będzie kosztować ok. 121 mln zł

Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 121 mln zł - rezerwa restrukturyzacyjna z tego tytułu obciąży wynik finansowy banku w czwartym kwartale 2020 r., podano także.

Pod koniec października br. Santander Bank Polska zdecydował o uruchomieniu procedury zwolnień grupowych, które - jak zapowiadał wówczas - będą realizowane do końca 2022 roku i obejmą do 2 tys. wszystkich zatrudnionych na koniec września br. - zarówno w centrali, jak i w sieci dystrybucji.

Santander Bank Polska w wynikach za IV kw. zawiąże rezerwę restrukturyzacyjną na ok. 121 mln zł

Santander Bank Polska do końca grudnia 2022 roku planuje w ramach zwolnień grupowych zwolnić do 2 tys. pracowników i szacuje wysokość rezerwy restrukturyzacyjnej z tego tytułu na ok. 121 mln zł - poinformował bank w komunikacie. Rezerwa obciąży wyniki banku za czwarty kwartał 2020 r.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: