Santander Bank Polska: KNF ustaliła wskaźnik bufora zabezpieczającego na 0,92 pkt proc.

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała, że wskaźnik bufora zabezpieczającego, dla Santander Bank Polska wynosi 0,92 pkt proc., podał bank.

Placówka Santander Bank Polska
Fot. Materiały prasowe Santander Bank Polska

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała, że wskaźnik bufora zabezpieczającego, dla Santander Bank Polska wynosi 0,92 pkt proc., podał bank.

#KNF zdecydowała, że wskaźnik bufora zabezpieczającego dla @SantanderBankPL wynosi 0,92 pkt proc. #Santander #SantanderBankPolska

"KNF poinformowała bank, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych, indywidualny narzut (ST) wykorzystywany w polityce dywidendowej banków komercyjnych, mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, po pomniejszeniu o obowiązujący od stycznia br. wskaźnik bufora zabezpieczającego, dla banku wynosi 0,92 pkt proc." - czytamy w komunikacie.Wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny definiowana jest jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym (na koniec prognozy - 2020 r.).

"Do wyznaczania wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych po uwzględnieniu korekt nadzorczych. Ze względu na obowiązujące w tym roku założenie stałości bilansu, czyli brak możliwości reakcji banków na negatywnie zmieniające się otoczenie zewnętrzne, wskaźnik ST jest pomniejszony o obowiązujący od stycznia br. wskaźnik bufora zabezpieczającego, tj. 2,5 pkt proc." - czytamy dalej.Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: