Santander Bank Polska kolejny raz wyróżniony za wyznaczanie najwyższych standardów odpowiedzialnej bankowości

Z rynku

Logo Santander Bank Polska
Źródło: Santander Bank Polska

Santander Bank Polska otrzymał – już po raz trzeci – Złoty Listek CSR Polityki. Nagroda jest przyznawana instytucjom, które ze szczególnym zaangażowaniem wspierają społeczności lokalne, działają na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także przestrzegają najwyższych norm etycznych. To kolejne z tegorocznych wyróżnień dla Santander Bank Polska, podkreślające kluczową rolę bankowości odpowiedzialnej w jego strategii.

#SantanderBankPolska otrzymał – już po raz trzeci – Złoty Listek CSR Polityki #CSR @SantanderBankPL

Odpowiedzialność społeczna jest dla nas tak samo ważna jak podstawowa działalność biznesowa. To dwie strony jednego medalu. Wierzymy, że zaufanie oraz szacunek to podstawy efektywnego rozwoju i dlatego kładziemy tak duży nacisk na realizację działań wynikających ze strategii odpowiedzialnej bankowości. Jako drugi największy bank w Polsce, który należy do międzynarodowej grupy finansowej, czujemy szczególną odpowiedzialność, zarówno wobec naszych interesariuszy – klientów, pracowników i inwestorów, jak i względem całego społeczeństwa. Wiemy, że odpowiednio wykorzystując nasz potencjał finansowy możemy budować biznes i jednocześnie przyczyniać się do przezwyciężania wyzwań lokalnych, krajowych czy wreszcie tych, z którymi zmagamy się w skali globalnej. To, że takie podejście spotyka się z pozytywnym odbiorem umacnia nas w przekonaniu, że bankowość odpowiedzialna jest właściwą strategią – mówi Michał Gajewski, prezes zarządu Santander Bank Polska.

Złoty Listek CSR Polityki jest przyznawany w oparciu o ewaluację zgodności działań firm z międzynarodową normą społecznej odpowiedzialności ISO 26000 oraz Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Santander Bank Polska otrzymał tę nagrodę trzeci raz z rzędu. Co więcej, jest to kolejne wyróżnienie za działania społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. za wspieranie edukacji, zrównoważonej gospodarki czy działanie na rzecz równości płci, które są trwale wpisane w strategię banku i stanowią ważną, integralną część agendy responsible banking.

Więcej najnowszych informacji o Santander Bank Polska >>>

W tym roku Santander Bank Polska został także laureatem konkursu Etyczna Firma za budowanie w sposób systemowy kultury organizacyjnej opartej o etykę i wartości. Bank był jednym z pierwszych w Polsce podmiotów, które wdrożyły Kodeks Etyczny – było to w 2004 r. Kompleksowy system wartości oraz procedur implementujących działania etyczne obejmuje m.in.: „Generalny kodeks postępowania”, „Politykę Santander Bank Polska dotyczącą zrównoważonego rozwoju”, „Politykę Santander Bank Polska dotyczącą przestrzegania praw człowieka”, „Politykę szacunek i godność”. Santander Bank Polska jest również sygnatariuszem „Karty Różnorodności” oraz aktywnym uczestnikiem programu „Standard Etyki w Polsce”, organizowanego przez UN Global Compact. Koalicja Rzeczników Etyki tego programu odpowiada m.in. za opracowanie Standardu Minimum Programu Etycznego, dzięki któremu firmy mniej dojrzałe w kwestiach etycznych otrzymują przewodnik oraz zestaw gotowych do wdrożenia działań.

Santander Bank Polska jest też jedną z najbardziej utytułowanych firm uwzględnianych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Raport ten stanowi największe w kraju podsumowanie aktywności firm w obszarze CSR, m.in. w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tegorocznej odsłonie publikacji autorzy uwzględnili aż 26 inicjatyw Santander Bank Polska. W sumie, od 2004 r., w Raporcie opublikowano 128 inicjatyw realizowanych przez bank. Jedną z wyróżnionych jest program grantowy „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Projekt ten, prowadzony przez Fundację Santander Bank Polska, kilka dni temu otrzymał drugą nagrodę w kategorii Bank wrażliwy społecznie w konkursie Złoty Bankier.

Udostępnij artykuł: