Santander Bank Polska może przeznaczyć na dywidendę do 30 proc. zysku netto za 2020 rok

Z rynku

Santander Bank Polska po zastosowaniu dodatkowych kryteriów z tytułu posiadanego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych ocenia, że maksymalna stopa dywidendy może wynieść do 30 proc. zysku z roku 2020 - poinformował bank w komunikacie.

Oddział Santander Bank Polska
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Santander Bank Polska po zastosowaniu dodatkowych kryteriów z tytułu posiadanego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych ocenia, że maksymalna stopa dywidendy może wynieść do 30 proc. zysku z roku 2020 - poinformował bank w komunikacie.

Santander Bank Polska otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 roku określające warunki, jakie powinny być spełnione dla wypłaty przez banki dywidendy - odpowiednio w wysokości do 50, 75 i 100 proc. zysku netto - przyjęte na posiedzeniu 24 czerwca.

W przesłanym piśmie KNF poinformowała również o wysokości indywidualnego wskaźnika ST dla Santander Bank Polska. Wskaźnik ST mierzy wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny. Definiowany jest on jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym ("TCR") w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2021), z uwzględnieniem korekt nadzorczych.

Czytaj także: Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank: wpływ rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi w II kw. wynosi 518,4 mln zł >>>

W wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez Urząd KNF określono, że indywidualny wskaźnik ST dla Santander BP, z uwzględnieniem korekt nadzorczych, wynosi 1,73 proc. Poziom wrażliwości banku jest taki sam zarówno dla wypłaty do 75 proc. zysku, jak i do 100 proc. zysku netto.

Santander Bank Polska spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100 proc. zysku netto

Według stanu na 31 marca 2021 roku, w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej banków komercyjnych, Santander Bank Polska spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100 proc. zysku netto wypracowanego w 2020 roku.

Zastosowanie dodatkowych kryteriów

"Po zastosowaniu dodatkowych kryteriów z tytułu posiadanego przez bank portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych dokonano korekty stopy wypłaty dywidendy o 70 p.p." - napisano w komunikacie.

W konsekwencji maksymalna stopa dywidendy po zastosowaniu dodatkowych kryteriów może wynieść do 30 proc. zysku wypracowanego w roku 2020.

Czytaj także: Banki będą mogły wypłacić dywidendy w II półroczu 2021 roku, ale po spełnieniu warunków KNF >>>

Ponadto KNF wskazała, że jej stanowisko odnośnie polityki dywidendowej dotyczy jedynie wypłaty z zysku osiągniętego w 2020 roku oraz że dodatkowe stanowisko w zakresie zysków zatrzymanych (w tym obejmujące zysk za 2019 rok) zostanie przedstawione pod koniec 2021 roku wraz z polityką dywidendową na 2022 rok.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: