Santander Bank Polska nie wypłaci dywidendy z zysku za 2020 rok

Z rynku

Akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 22 marca.

Placówka Santander Bank Polska
Fot. Materiały prasowe Santander Bank Polska

Akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 22 marca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku w kwocie 738 411 718,72 zł w następujący sposób:

- na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 369 205 859,36 zł,

- kwotę 369 205 859,36 zł pozostawia się niepodzieloną" - czytamy w projekcie uchwały.

Zalecenie KNF

Wcześniej zarząd Santander Bank Polska zarekomendował zatrzymanie całości zysku wypracowanego 2020 roku poprzez przeznaczenie na kapitał rezerwowy 50% zysku i pozostawienie niepodzielonej pozostałej części zysku, biorąc pod uwagę zalecenie i oczekiwanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Komisja Nadzoru Finansowego w piśmie z dnia 16 grudnia 2020 r. przedstawiła swoje stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków na rok 2021. Biorąc pod uwagę m.in. istotną niepewność co do dalszego rozwoju wydarzeń związanych z pandemią COVID-19 Komisja uznała za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji sektora bankowego w I półroczu.

1 037,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r.

Santander Bank Polska odnotował 1 037,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 2 138,35 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 738,41 mln zł wobec 2 113,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj także: Santander Bank Polska policzył, ile kosztowałoby go wdrożenie propozycji przewodniczącego KNF ws. kredytów frankowych >>>

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: