Santander Bank Polska przejmie część Santander Securities

Z rynku

Santander Bank Polska uzgodnił z Santander Finanse plan podziału Santander Securities, który zakłada przeniesienie części majątku, związanej ze świadczeniem usług maklerskich na bank, a części majątku związanej z wykonywaniem działalności szkoleniowej - na Santander Finanse, podał bank.

Logo Santander Bank Polska
Źródło: Santander Bank Polska

Santander Bank Polska uzgodnił z Santander Finanse plan podziału Santander Securities, który zakłada przeniesienie części majątku, związanej ze świadczeniem usług maklerskich na bank, a części majątku związanej z wykonywaniem działalności szkoleniowej - na Santander Finanse, podał bank.

#SantanderBankPolska uzgodnił z Santander Finanse plan podziału Santander Securities, który zakłada przeniesienie części majątku, związanej ze świadczeniem usług maklerskich na @SantanderBankPL

"Podział zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 1 ksh, tj.: poprzez:1. przeniesienie na bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej ze świadczeniem usług maklerskich; oraz2. przeniesienie na Santander Finanse części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej z wykonywaniem działalności szkoleniowej" - czytamy w komunikacie.Więcej najnowszych wiadomości o Santander Bank Polska >>>

Kapitał zakładowy Santander Securities tj. spółki dzielonej wynosi 15 000 000 zł i dzieli się na 150 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda."Zgodnie z zastosowaną metodą wyceny opartą o wartość księgową, wartość księgowa majątku spółki dzielonej na 1 maja 2019 r. wynosi 40 645 837,24 zł. Wartość aktywów netto przypadających na 1 akcję spółki dzielonej na dzień 1 maja 2019 r. wynosi 270,97 zł. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z działalnością szkoleniową wynosi 470 000 zł, co stanowi 1,15633% wartości bilansowej spółki dzielonej" - czytamy w planie podziału.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: