Santander Bank Polska rekomenduje wypłatę 2,68 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 rok

Z rynku

Santander Bank Polska rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 273,86 mln zł z zysku wypracowanego w 2021 roku, tj. 2,68 zł na akcję, podał bank.

Oddział Santander Bank Polska w Warszawie
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Santander Bank Polska rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 273,86 mln zł z zysku wypracowanego w 2021 roku, tj. 2,68 zł na akcję, podał bank.

"Zgodnie z podjętą decyzją, zarząd banku rekomenduje podzielić zysk osiągnięty w 2021 r. w kwocie 915 877 566,59 zł w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 273 867 361,52 zł,

- na kapitał rezerwowy przeznaczyć kwotę 457 938 783,30 zł,

- kwotę 184 071 421,77 zł pozostawić niepodzieloną.

- podzielić niepodzielony zysk osiągnięty w 2019 r. w kwocie 1 056 761 994,64 zł przez przeznaczenie go na kapitał dywidendowy utworzony przez zwyczajne walne zgromadzenie banku uchwałą nr 6 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie podziału zysku oraz utworzenia kapitału rezerwowego" - czytamy w komunikacie. 

Kwota dywidendy wynosić będzie 273 867 361,52 zł

Zarząd rekomenduje, aby w podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2021 r. uczestniczyło 102 189 314 akcji. 

Kwota dywidendy wynosić będzie 273 867 361,52 zł, co stanowi 29,9% zysku netto z roku 2021.

"Dywidenda na 1 akcję wynosić będzie 2,68 zł, dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 25 maja 2022 roku, a wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 czerwca 2022 r." - czytamy dalej. 

Zaliczka na poczet dywidendy

Santander Bank Polska 15 października 2021 r. wypłacił akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 220 728 918,24 zł. W podziale zaliczki na poczet dywidendy uczestniczyło 102 189 314 akcji. Zaliczka na poczet dywidendy na jedną akcję wyniosła 2,16 zł, dniem ustalenia uprawnionych do udziału w zaliczce na poczet dywidendy był 8 października 2021 r.

Czytaj także: KNF wyznaczyła maksymalny poziom dywidendy Santander Bank Polska na 30 proc. zysku za 2021 rok >>>

Kwota wypłacona jako zaliczka na poczet dywidendy pochodziła z kapitału dywidendowego, na który została przeznaczona część zysku netto osiągniętego przez bank w 2020 r., i nie pomniejsza ona dywidendy.

"Rekomendowany sposób podziału zysku przez zwyczajne walne zgromadzenie nie wykluczy możliwości podjęcia ewentualnej decyzji przez zarząd o wypłacie zysku dla akcjonariuszy w postaci zaliczek na poczet dywidendy i wykorzystaniu w tym celu kapitału dywidendowego w drugiej połowie 2022 r." - czytamy także. 

Jak podkreślono, będzie to uwarunkowane w szczególności uzyskaniem przez bank pozytywnego stanowiska KNF oraz aktualną sytuacją gospodarczą i rynkową.

W ujęciu jednostkowym zysk netto banku w 2021 r. wyniósł 915,88 mln zł wobec 738,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj także: Santander Bank Polska: 1111,68 mln zł zysku netto w 2021 roku >>>

W lutym br. Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczyła maksymalny poziom dywidendy Santander BP na 30% zysku za 2021 r. 

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: