Santander Bank Polska szacuje koszty zwolnień grupowych na ok. 70 – 90 mln zł. Pracę straci do 1400 pracowników

Z rynku

Zarząd Santander Bank Polska zawarł ze wszystkimi działającymi w banku organizacjami związkowymi porozumienie, w ramach którego do końca roku zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 1 400 pracowników. Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 70-90 mln zł i utworzy na ten cel rezerwę restrukturyzacyjną, podał bank.

Placówka Santander Bank Polska
Fot. Materiały prasowe Santander Bank Polska

Zarząd Santander Bank Polska zawarł ze wszystkimi działającymi w banku organizacjami związkowymi porozumienie, w ramach którego do końca roku zwolnienia grupowe obejmą maksymalnie 1 400 pracowników. Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 70-90 mln zł i utworzy na ten cel rezerwę restrukturyzacyjną, podał bank.

#SantanderBankPolska szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 70-90 mln zł i utworzy na ten cel rezerwę restrukturyzacyjną #Santander @SantanderBankPL

"Strony porozumienia uzgodniły m. in. kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom. Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od lutego 2019 do 31 grudnia 2019 r. i obejmą maksymalnie 1 400 pracowników" - czytamy w komunikacie.

Rezerwa restrukturyzacyjna w księgach rachunkowych banku

Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 70-90 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa restrukturyzacyjna w księgach rachunkowych banku, podano także.

Dodatkowe świadczenia pieniężne dla zwalnianych pracowników

Oprócz normalnej odprawy wynikającej z przepisów prawa, czy też świadczeń za okres wypowiedzenia, zwalniani pracownicy mogą liczyć na dodatkowe świadczenia pieniężne, uzależnione od stażu pracy pracownika, przy założeniu maksymalnej krotności w najwyższym przedziale stażowym na poziomie 12 dodatkowych wynagrodzeń, podał Santander Bank Polska."Będąc odpowiedzialnym pracodawcą, bank zdecydował się na uwzględnienie szczególnie trudnej sytuacji życiowej pracownika już w kryteriach podstawowych. Ponadto bank uruchomił autorski Program Wsparcia, który oprócz warsztatów i szkoleń, zapewni także wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe i ofertę rozwojową dla pracowników objętych procesem. Santander Bank Polska będzie nawiązywał relacje z potencjalnymi pracodawcami ułatwiając znalezienie zatrudnienia zwalnianym pracownikom" - czytamy w komentarzu banku."Jesteśmy przekonani, że przygotowano rozwiązania z poszanowaniem wszystkich zasad i wartości, które przyświecają naszej działalności oraz z uwzględnieniem najlepszych praktyk rynkowych" - podkreślono.

Na początku października ub. roku Santander Bank Polska poinformował, że zamierza przeprowadzić zwolnienia do 1 400 pracowników banku, co stanowi ok. 11% wszystkich zatrudnionych wg stanu na koniec 2018 roku, w okresie od lutego do 31 grudnia 2019 r. Bank zadecydował o uruchomieniu programu zwolnień mając na względzie potrzebę przeorganizowania modelu biznesowego, poprawę sprawności i efektywności kosztowej organizacji, w tym redukcję dublujących funkcji i procesów, które są już realizowane przy użyciu nowych technologii, wyjaśniono wówczas.Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: