Santander Bank Polska z 479,8 mln zł zysku netto w III kw., powyżej oczekiwań

Z rynku

Zysk netto Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 479,8 mln zł z 695,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był o 57,2 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 305 mln zł.

Logo Santander Bank Polska
Źródło: Santander Bank Polska

Zysk netto Santander Bank Polska w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 479,8 mln zł z 695,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był o 57,2 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 305 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za trzeci kwartał, wahały się od 225 mln zł do 399 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za trzeci kwartał, wahały się od 225 mln zł do 399 mln zł.

Zysk netto spadł 31 proc. rdr i wzrósł 57 proc. kdk.

Po pierwszym trzech kwartałach 2020 roku zysk netto grupy Santander Bank Polska wynosi 955,6 mln zł.

Czytaj także: Fitch podtrzymał ratingi Banku Handlowego, Pekao, Santander Bank Polska i ING Banku Śląskiego >>>

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 358,9 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem 19,5 proc. wyższych odpisów na poziomie 446 mln zł w przedziale oczekiwań 354,7 mln zł do 574 mln zł. Odpisy spadły 25 proc. kdk.

Wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego wynosi 1,07 proc., podczas gdy w II kwartale było to 1,06 proc.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.382,7 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.379 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.320,3 - 1.403,3 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 19 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto za III kwartał 2020 roku (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 2,66 proc. i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem (2,88 proc.)

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 552,7 mln zł i był 6 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 520 mln zł (oczekiwania wahały się od 503 mln zł do 535,9 mln zł). Wynik ten wzrósł 1,6 proc. rdr i 12,4 proc. kdk.

Koszty banku

Koszty banku w III kwartale wyniosły 875,4 mln zł i były zgodne z rynkowymi oczekiwaniami (877 mln zł).

Wskaźnik C/I grupy za okres I-III kwartału 2020 roku jest na poziomie 48,9 proc. wobec 45,7 proc. rok wcześniej.

Pod koniec III kwartału grupa została pozwana w 3.471 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty CHF o wartości przedmiotu sporu 667,4 mln zł, w tym znajdują się 2 pozwy zbiorowe. Pod koniec II kwartału było to 2.782 postępowania, a wartość przedmiotu sporu wynosiła 519,3 mln zł.

Pod koniec III kwartału grupa miała utworzone rezerwy na sprawy sporne związane z pozwami dotyczącymi klauzul umownych dla umów kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych wyrażonych w walutach obcych w kwocie 137,6 mln zł.

Grupa utworzyła rezerwy portfelowe na ryzyko prawne w łącznej kwocie 256,2 mln zł w związku ze zwiększoną liczbą spraw spornych dotyczących klauzul umownych dla umów kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych wyrażonych w walutach obcych. Rezerwa ta w banku wynosi 190 mln zł, a w Santander Consumer Bank 66,2 mln zł.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy wynosi 18,7 proc.

Santander Bank Polska oczekuje stabilizacji lub wzrostu marży odsetkowej

Santander Bank Polska oczekuje, że w kolejnych kwartałach marża odsetkowa netto będzie stabilna i możliwy jest jej wzrost. Bank obserwuje powrót klientów do spłat kredytów po zakończonych wakacjach kredytowych - poinformowali przedstawiciele banku.

"Myślę, że dno NIM-u jest w II kwartale, ale w kolejnych kwartałach możliwa jest stabilizacja, a nawet wzrost" - powiedział członek zarządu banku Maciej Reluga.

Prezes banku Michał Gajewski poinformował, że w III kwartale widoczny był pełen efekt wcześniejszych obniżek stóp procentowych.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1.382,7 mln zł, co oznaczało spadek 19 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto za III kwartał 2020 roku (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 2,66 proc. i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem (2,88 proc.).

Bank podał, że spadek dynamiki wyniku odsetkowego oraz spadek marży związane były z obniżkami stóp procentowych, kosztami zwrotów części prowizji od spłaconych wcześniej kredytów konsumpcyjnych (TSUE) oraz efektami pandemii COVID-19 po stronie kredytowej.

"Pozytywnie oceniam wyniki z ostatnich miesięcy, w szczególności gdy porównamy je do drugiego kwartału. Sam trzeci kwartał pozwala nam w sposób optymistyczny patrzeć w przyszłość, mówię o wynikach naszego banku" - powiedział Gajewski.

"Widać, że skala pandemii niestety rośnie, to czynnik ryzyka" - powiedział Gajewski.

Wyższa sprzedaż produktów przy rosnącym udziale kanałów zdalnych

Prezes poinformował, że w porównaniu do II kwartału bank odnotował w III kwartale wyższą sprzedaż produktów, przy rosnącym udziale kanałów zdalnych.

"Aktywność klientów wzrosła w III kwartale i w porównaniu z II kwartału, klienci powrócili także do placówek banku, rosną wolumeny świadczące o zmianie preferencji klientów w poszczególnych kanałach (...) więcej zakupów jest w bankowości internetowej i mobilnej" - powiedział Gajewski.

"Wyniki Santander Bank Polska bardzo mocne"

Santander Bank Polska przebił w trzecim kwartale oczekiwania analityków dzięki wysokiemu wynikowi prowizyjnemu, zyskom na obligacjach i niskim rezerwom - ocenia analityk Ipopema Securities Łukasz Jańczak.

"Santander Bank Polska pokazał bardzo mocne wyniki, znacząco wyższe od konsensusu, na co wpłynęły trzy czynniki: po pierwsze dużo wyższy od oczekiwań wynik prowizyjny, po drugie pozostałe przychody operacyjne, gdzie bank odnotował 110 mln zł zysku na obligacjach, przy czym tak dobry wynik prawdopodobnie będzie nie do powtórzenia w kolejnych kwartałach" - powiedział Biznes Jańczak.

"Trzeci czynnik to niższe rezerwy. Spodziewam się, że również w innych bankach nie będą one tak wysokie jak w drugim kwartale" - dodał.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: