Santander Bank Polska: zysk netto spadł do 81,5 mln zł w IV kwartale; rekomendacja ws. ugód z frankowiczami po ankiecie i pilotażu

Z rynku

Zysk netto Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2020 roku spadł do 81,5 mln zł z 507 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych, niezaudytowanych danych. Zysk banku był o 45,1 proc. niższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 148,6 mln zł.

Placówka Santander Bank Polska
Fot. Materiały prasowe Santander Bank Polska

Zysk netto Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2020 roku spadł do 81,5 mln zł z 507 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych, niezaudytowanych danych. Zysk banku był o 45,1 proc. niższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 148,6 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za czwarty kwartał, wahały się od 102,7 mln zł do 270 mln zł.

W całym 2020 roku zysk netto grupy Santander Bank Polska wyniósł 1,04 mld zł, czyli spadł o 51,5 proc.

Bank podał, że wpływ na pogorszenie wyników miało między innymi zwiększenie do 322 mln zł rezerwy na zobowiązania sporne i inne aktywa (w tym większość dotyczyła roszczeń związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi), utworzenie dodatkowego odpisu związanego z COVID-19 w wysokości 121 mln zł, czy zawiązanie rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia (154 mln zł).

Czytaj także: Santander Bank Polska: wynik brutto w IV kw. 2020 r. niższy o 209,3 mln zł przez rezerwy na kredyty walutowe >>>

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 456,7 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami rynku, który zakładał 458,2 mln zł odpisów w przedziale oczekiwań od 422,7 mln zł do 484 mln zł.

Wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego w IV kwartale wyniósł 1,21 proc., podczas gdy w III kwartale był na poziomie 1,07 proc.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 1.410,7 mln zł i również okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.406,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.382 - 1.439 mln zł).

Marża odsetkowa netto za IV kwartał 2020 roku wyniosła 2,66 proc. i była na tym samym poziomie co w III kwartale 2020 roku.

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 569,3 mln zł i był nieznacznie, 2 proc., powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 559,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 547,2 mln zł do 577,9 mln zł).

Koszty banku

Koszty banku w IV kwartale wyniosły 993 mln zł i były zgodne z rynkowymi oczekiwaniami (988,3 mln zł).

Bank podał, że zawiązał rezerwę na ryzyko prawne dotyczące kredytów hipotecznych w walutach obcych w kwocie 209 mln zł i na ryzyko prawne związane ze zwrotem części opłat z tytułu kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed terminem w kwocie 69 mln zł. Obie te rezerwy zwiększyły pozostałe koszty operacyjne.

Bank odnotował pozytywną zmianę wartości godziwej akcji VISA Inc. w IV kwartale w wysokości 18 mln zł.

Wskaźnik C/I grupy był w 2020 roku na poziomie 51,9 proc. wobec 47,2 proc. w 2019 roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 20,04 proc., a CET1 18,01 proc.

Santander Bank Polska spodziewa się dalszego wzrostu wyniku odsetkowego

Santander Bank Polska spodziewa się dalszego wzrostu wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach, widzi zwiększone zainteresowanie klientów nowym finansowaniem - poinformował prezes banku Michał Gajewski.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł 1.411 mln zł, czyli wzrósł o 2 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wygląda na to, że wynik odsetkowy "ubił" dno w III kwartale i w kolejnych kwartałach powinien wzrosnąć.

– powiedział podczas telekonferencji Gajewski.

Prezes poinformował, że klienci banku wracają do rozmów dotyczących nowego finansowania i liczy, że w tym roku nastąpi jego zwiększenie. Spodziewa się, że kredyty ogółem wzrosną w sektorze o ponad 4 proc.

"Widzimy relatywnie niski poziom wykorzystania linii kredytowych (…) ale już zauważamy, że pojawiają się nowe zapytania kredytowe z niektórych branż, które mogą wskazywać, że firmy zaczynają myśleć o inwestycjach i to napawa nas optymizmem, jeśli chodzi o najbliższe kwartały” – powiedział Gajewski.

"Widzimy, że odbudowujemy sprzedaż po okresie największego nasilenia pandemii, ciągle nam jednak trochę brakuje do wolumenów sprzed marca” – powiedział Gajewski.

Będzie pilotaż dotyczący ugód ws. kredytów frankowych

Zarząd Santander Bank Polska przedstawi swoją rekomendację dotyczącą propozycji KNF w sprawie zawierania ugód z frankowiczami, gdy pozna wyniki ankiety przeprowadzonej wśród swoich klientów i po pilotażu w tej sprawie - poinformował prezes banku Michał Gajewski.

„Aktywnie uczestniczymy w rozmowach (…) dzisiaj za wcześnie, by powiedzieć czy weźmiemy w tym udział, prowadzimy badania z naszymi klientami, musimy się ich spytać, czy ta propozycja będzie im się podobała” – powiedział Gajewski.

Pracujemy razem z KNF, żeby to lepiej zrozumieć, żeby lepiej wycenić te ryzyka, które wiążą się z tą propozycją, ale decyzji nie podjęliśmy.

Prezes poinformował, że bank przeprowadzi wśród swoich klientów pilotaż tego rozwiązania.

„Również będziemy chcieli zrobić pilotaż i mając te wszystkie dane podejmiemy decyzję” – powiedział Gajewski.

Poinformował, że decyzja w tej sprawie ostatecznie będzie musiała być podjęta przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

„Rozmawiamy na ten temat z akcjonariuszami, na bieżąco informujemy ich o wynikach prac” – powiedział Gajewski.

Prezes nie podał, kiedy zapaść może decyzja w tej sprawie.

"Data podana przez Sąd Najwyższy powoduje, że będziemy musieli przyspieszyć kilka decyzji wokół naszych prac" - powiedział Gajewski, nie podając szczegółów.

Czytaj także: Ugody z frankowiczami: jak wygląda sytuacja w poszczególnych bankach?

Według wcześniejszych informacji Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wystąpiła z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej SN zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów walutowych. Posiedzenie Izby Cywilnej w tej sprawie wyznaczono na 25 marca.

Pod koniec 2020 roku przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód. Nadzorca chciał, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.

Nadzorcza oczekiwał, że decyzje w sprawie polubownego rozwiązania spraw frankowych będą podejmowane indywidualnie przez poszczególne banki, ale liczył, że uda się wypracować rozwiązanie, dzięki któremu dojdzie do zawierania ugód na szeroką skalę.

W odpowiedzi na propozycję przewodniczącego KNF, powstał międzybankowy zespół, z udziałem UKNF i większości banków, które posiadają w portfelu walutowe kredyty mieszkaniowe i przy zaangażowaniu ZBP.

Wyniki obciążone rezerwą na małe TSUE

Zysk netto Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2020 roku spadł do 81,5 mln zł i był 45,1 proc. niższy od oczekiwań analityków. Zdaniem analityków na słabszych wynikach zaważyło głównie zawiązanie rezerw na tzw. małe TSUE, wskazują jednak na poprawę wyniku odsetkowego i prowizyjnego. Początkowa reakcja rynku może być negatywna.

MICHAŁ KONARSKI, BM MBANKU:

"W mojej opinii słabsze wyniki wynikają z zawiązania rezerw na tzw. małe TSUE w pozostałych kosztach operacyjnych w kwocie 69 mln zł. W kosztach tych są także uwzględnione rezerwy na kredyty frankowe oraz rezerwa restrukturyzacyjna, ale bank już wcześniej o nich informował. Co ciekawe bank rozwiązał rezerwę na COVID-19 w kwocie 29 mln zł.

Bank ma bardzo silną pozycje kapitałową, jeszcze lepszą niż na koniec III kwartału, wynik odsetkowy i prowizyjny zaczął odbijać. Początkowa reakcja rynku może być jednak negatywna".

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: