Santander Bank Polska: zysk netto w I kw. wyniósł 170,9 mln zł, poniżej oczekiwań

Z rynku

Zysk netto Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 170,9 mln zł z 339 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 30 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 245 mln zł. Bank zawiązał dodatkowy odpis w wysokości 119 mln zł na poczet spodziewanych strat kredytowych z tytułu skutków pandemii.

Placówka Santander Bank Polska
Fot. Materiały prasowe Santander Bank Polska

Zysk netto Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 170,9 mln zł z 339 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 30 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 245 mln zł. Bank zawiązał dodatkowy odpis w wysokości 119 mln zł na poczet spodziewanych strat kredytowych z tytułu skutków pandemii.

.@SantanderBankPL zawiązał dodatkowy odpis w wysokości 119 mln zł na poczet spodziewanych strat kredytowych z tytułu skutków pandemii #koronawirus #Santander #SantanderBank

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za pierwszy kwartał, wahały się od 155,4 mln zł do 309,4 mln zł.

Zysk netto grupy spadł 49,6 proc. rdr i 66,3 proc. kdk.

>> (otwiera się na nowej zakładce)">Czytaj także: Santander Bank Polska: cięcia stóp procentowych obniżą wynik z odsetek grupy o 380 – 450 mln zł w 2020 r. >>>

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 466,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem 11 proc. niższych odpisów na poziomie 421 mln zł w przedziale oczekiwań od 369 mln zł do 524 mln zł.

Spodziewane straty kredytowe z tytułu skutków pandemii koronawirusa

Bank podał, że w wynikach I kwartału utworzył dodatkowy odpis w wysokości 119 mln zł na oczekiwane straty kredytowe (korekta do wartości wynikających z modeli) w związku ze spodziewanymi stratami kredytowymi z tytułu skutków pandemii koronawirusa.

"W kolejnych okresach sprawozdawczych, wraz z pozyskiwaniem coraz bardziej rzetelnych informacji o prognozach oraz na podstawie obserwacji z zachowania poszczególnych portfeli kredytowych, Grupa uwzględni je odpowiednio w ramach zmian w modelu rezerw lub poprzez zmianę wartości oszacowanej dodatkowej rezerwy" - napisano w raporcie.

Możliwość karencji w spłacie kapitału na okres 3 lub 6 miesięcy

Bank podał, że udostępnił swoim klientom możliwość karencji w spłacie kapitału na okres 3 lub 6 miesięcy.

"Grupa nie zakłada, że otrzymana karencja automatycznie oznacza istotny wzrost ryzyka kredytowego, natomiast potencjalna klasyfikacja do koszyka 2 wynika z oceny ryzyka niewykonania zobowiązania w horyzoncie życia ekspozycji" - napisano w raporcie.

Rezerwa na zwrot części opłat z tytułu przedterminowo spłaconych kredytów konsumpcyjnych wyniosła 47,1 mln zł.

Wynik odsetkowy banku

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 1.636,3 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.631 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.598-1.702 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 1,7 proc. rdr i spadł 0,6 proc. kdk.

Obciążenie wyniku odsetkowego kosztami zwrotu opłat z tytułu przedterminowo spłaconych kredytów konsumpcyjnych wyniosło w I kwartale 2020 roku 52,6 mln zł.

Czytaj także: Santander Bank Polska ze względu na koronawirusa rezygnuje z niektórych prowizji kredytowych od MŚP >>>

Marża odsetkowa netto za I kwartał 2020 r. (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 3,32 proc. i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem o 5 pb, a o 16 pb w stosunku do analogicznego kwartału 2019 roku.

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 538,2 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 532 mln zł (oczekiwania wahały się od 521 mln zł do 543 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 3,5 proc. rdr i spadł 0,6 proc. kdk.

Bank podał, że w marcu 2020 r. Santander Consumer Bank dokonał sprzedaży spisanego portfela pożyczek gotówkowych, kredytów ratalnych oraz kredytów samochodowych o łącznej wartości 282,5 mln zł z wpływem na rachunek zysków i strat w wysokości 28,7 mln zł brutto (23,3 mln zł netto).

Koszty banku

Koszty banku wyniosły w I kwartale 1.174 mln zł, były więc zbliżone do oczekiwań (1.186 mln zł)

Składki na rzecz BFG wniesione przez grupę Santander Bank wyniosły w I kwartale 287,6 mln zł, w tym 39,6 mln zł na fundusz gwarancyjny i 248 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Rok wcześniej koszty składek wynosiły 220,6 mln zł.

Pod koniec I kwartału skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 153.236,5 mln zł i w porównaniu z końcem 2019 r. wzrosły o 3,1 proc.

W I kwartale 2020 r. nowo uruchomione kredyty hipoteczne osiągnęły wartość 1,4 mld zł, czyli o 4,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Portfel brutto kredytów hipotecznych Santander Bank Polska wzrósł w stosunku rocznym o 5,7 proc. do 50,6 mld zł.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: