Santander Leasing wraz z Asseco wprowadza e-podpisywanie umów

Z rynku

Santander Leasing przy wsparciu Asseco wprowadza kompleksowe rozwiązanie umożliwiające elektroniczne podpisywanie umowy leasingowej. Dzięki połączeniu systemów operacyjnych spółki i aplikacji leasingowych firmy Ailleron z systemami Asseco Data Systems wprowadzono zdigitalizowany proces zawierania transakcji ograniczający się do jednego spotkania z klientem. Dzięki rozwiązaniu zminimalizowano kontakty, podniesiono bezpieczeństwo usługi oraz zaoszczędzono czas klientów, którzy teraz mogą podpisać umowę w dogodnym dla siebie czasie oraz miejscu.

Artur Miękina
Artur Miękina Fot. Asseco

Santander Leasing przy wsparciu Asseco wprowadza kompleksowe rozwiązanie umożliwiające elektroniczne podpisywanie umowy leasingowej. Dzięki połączeniu systemów operacyjnych spółki i aplikacji leasingowych firmy Ailleron z systemami Asseco Data Systems wprowadzono zdigitalizowany proces zawierania transakcji ograniczający się do jednego spotkania z klientem. Dzięki rozwiązaniu zminimalizowano kontakty, podniesiono bezpieczeństwo usługi oraz zaoszczędzono czas klientów, którzy teraz mogą podpisać umowę w dogodnym dla siebie czasie oraz miejscu.

W związku z rozwojem Santander Leasing, stale rosnącym zainteresowaniem umowami leasingowymi, a także potrzebą spełniania oczekiwań klientów oraz pracowników, spółka zdecydowała się na wprowadzenie nowoczesnych usług zaufania i propozycję elektronicznego podpisywania umów, zgodne z ideą paperless oraz regulacjami unijnymi eIDAS.

Czytaj także: eFaktoring NFG wśród usług Santander Leasing >>>

„W Santander Leasing od zawsze proponujemy naszym klientom nowoczesne rozwiązania, ważna też dla nas jest wysoka jakość tych usług oraz współpraca oparta na zaufaniu. Dlatego jednym z naszych priorytetów było zdigitalizowanie i uproszczenie procesu podpisywania umów leasingowych. Szczególnie dzisiaj w dobie pandemii, takie rozwiązania są niezwykle istotne. Dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów, ograniczamy ich bezpośredni kontakt do minimum, ale równocześnie zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja nie może zatrzymywać biznesu. Nasi klienci stale się rozwijają, a dzięki cyfryzacji procesów leasingowych możemy im to ułatwiać” – podkreśla Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający obszarem prawnym i posprzedażowym, Santander Leasing S.A.

Pierwszy tego typu projekt realizowany przez Ailleron dla branży leasingowej

W ramach projektu zintegrowano wykorzystywane przez Santander Leasing elementy aplikacji leasingowych firmy Ailleron, w tym system sprzedażowy oraz eBOK24, portal wspierający obsługę klienta, z systemami Asseco Data Systems.

„To pierwszy tego typu projekt realizowany przez Ailleron dla branży leasingowej, w którym jednocześnie przeprowadzaliśmy zmiany zarówno w platformie sprzedażowej, jak i obsługi klienta. Dzięki temu, że od wielu lat współpracujemy z Santander Leasing w zwinnych metodykach projektowych, mogliśmy szybko zintegrować nasze systemy z tak zaawansowaną technologicznie i bezpieczną usługą e-podpisu, jaką dostarcza Asseco. Zapewniliśmy tym samym klientom końcowym firmy Santander Leasing unikalną na polskim rynku leasingu możliwość zawierania transakcji w kanale online” – dodaje Kamil Portka, General Manager LeaseTech, Ailleron.

Projekt dla Santander Leasing wyróżnia fakt, iż jest to kompleksowe rozwiązanie zintegrowane z systemami operacyjnymi spółki leasingowej w celu wydania certyfikatu kwalifikowanego i  podpisania umowy leasingu w procesie elektronicznym.

"Teraz wystarczy jedno spotkanie pracownika z klientem. Certyfikat wydawany jest w ciągu kilkunastu minut w oparciu o wniosek elektroniczny akceptowany przez leasigobiorcę przy pomocy podpisu biometrycznego lub kodu SMS, w obecności przedstawiciela leasingu, który jest jednocześnie operatorem weryfikującym tożsamość klienta w imieniu Asseco Data Systems. Sam proces aktywacji podpisu kwalifikowanego odbywa się na urządzeniu klienta tj. smartfon, tablet, laptop. Klient, po otrzymaniu certyfikatu i aktywowaniu usługi SimplySign, może już podpisać umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym w portalu eBOK24. Na końcu pracownik Santander Leasing składa podpis kwalifikowany i tym samym “zamyka” umowę w wewnętrznym systemie operacyjnym” – podsumowuje Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems.

Kwalifikowane usługi zaufania są świadczone zgodnie z wymaganiami eIDAS, a kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny w skutkach prawnych podpisowi własnoręcznemu, co jest szczególnie istotne przy umowie leasingu. Zgodnie z przepisami do jej zawarcia wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.    

Źródło: Asseco
Udostępnij artykuł: