SAP Financial Services Forum Jak przetrwać w cyfrowym świecie?

Tylko u nas

Od dostawców nowoczesnych systemów informatycznych i oprogramowania oczekuje się rozwiązań zintegrowanych obejmujących swoimi funkcjonalnościami wszystkie aspekty funkcjonowania instytucji. Pytanie, które stawiają sobie menadżerowie, dotyczy sposobu wykorzystania nowych technologie do tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku. Jak to zrobić? Mówiono o tym w Londynie w trakcie wrześniowego SAP Financial Services Forum.

Dwudniowa konferencja zgromadziła specjalistów z bankowości i ubezpieczeń z całego świata. Londyn – światowe centrum finansowe – to na pewno odpowiednie miejsce, by rozmawiać o spotkaniu tradycji z nowoczesnym światem cyfrowym. Prelegenci z takich instytucji takich jak: Barclays, Bain & Company, Ovum, Odea Bank przedstawili koncepcje i spostrzeżenia, w jaki sposób firmy powinny zmienić sposób funkcjonowania, by dostosować się i przetrwać w cyfrowym świecie. Swoją wizję nowoczesnego systemu bankowego, przedstawił Christophe Langlois, twórca portalu VisibleBanking.com, znany wydawca i autor aktywnie korzystający z mediów społecznościowych (relacja z tego ciekawego wystąpienia ukaże się oddzielnie w portalu aleBank).

Przetwarzanie w chmurze to nie tylko niższe koszty

Wykorzystanie przetwarzania w chmurze pozwala przedsiębiorstwom rezygnować z wydatków na inwestycje w sprzęt IT i oprogramowanie, czyli przejść z CAPEX (ang. capital expenditures) do OPEX (ang. operating expenditures) i płacić za wykorzystanie funkcjonalności oferowanych produktów. Oczywiście usługi nie są oferowane za darmo. Są nawet wyliczenia pokazujące, że może to być drożej, jeśli porównuje koszty w dłuższej perspektywie. Jednak nie to jest tu najważniejsze. Korzystając z chmury na przykład oferowanej przez SAP można od razu korzystać z wszystkich dostępnych funkcjonalności, bez czekania na zbudowanie systemu informatycznego, instalację i wdrożenie oprogramowania itp. Skrócenie czasu “time to market” (TTM) przy wprowadzaniu produktu może dać firmie, bankowi konkretne korzyści finansowe. Jak mówi Falk Rieker, dyrektor jednostki biznesowej zajmującej się bankowością w firmie SAP, dotyczy to również dostawców oprogramowania, klienci nie chcą czekać rok czy dwa na ukazanie się kolejnej wersji systemu. Chcą mieć zawsze aktualny system, stale na bieżąco uzupełniany o nowe potrzebne funkcjonalności, dlatego SAP przechodzi z cyklu wydawania nowych wersji co rok lub dwa lata do cyklu trzymiesięcznego. Jest to możliwe tylko jeśli wykorzystuje się technologie chmurowe. Trudno się nie zgodzić, że wyróżnić się na tle konkurencji, można tylko wtedy gdy wyposażymy działy: marketingu, sprzedaży i obsługi klienta w najlepsze, aktualnie dostępne systemy. Podstawowe zalety nowego modelu biznesowego to szybkie korzystanie z innowacji, minimalizowanie zasobów potrzebnych do rozpoczęcia korzystania z nich i szybki zwrot z ponoszonych inwestycji nieosiągalny w modelu tradycyjnym.

Dla banków

SAP for Banking to efekt ponad 40 lat współpracy firmy z branżą, gromadzenia wiedzy i dziś w efekcie oferowanie narzędzi do: lepszej obsługi klientów we wszystkich kanałach, zmniejszenia kosztów i złożoności procesów, wczesnej identyfikacji ryzyk i zgodność z przepisami. Falk Rieker wskazuje nowe rozwijane przez firmę rozwiązania takie jak przeniesienie kontentu do urządzeń mobilnych i obieg dokumentów. Jednak nie można podjąć właściwych decyzji, jeśli nie potrafi się analizować posiadanych danych. W takiej sytuacji nie można zbudować dobrej kampanii marketingowej wykorzystującej właściwą segmentację klientów. Jak mówi Falk Rieker, w strategii firmy chodziło też o to, by użytkownicy mogli eksplorować i analizować dane w czasie rzeczywistym. Sukces można uzyskać, jeśli połączy się i przeniesie aplikacje do chmury oraz uzupełni ofertę o mobilność, analityka i przetwarzanie danych (Big Data) w czasie rzeczywistym. Dla banków ważne jest bezpieczeństwo, dlatego oferowane platformy mobilne mają zabezpieczenia techniczne związane z identyfikacją użytkownika w tym biometryczne.

Czasem słyszy się opinie, że korzystanie z dostępnych, zwłaszcza w chmurze, narzędzi, może utrudniać bankom budowanie własnej, wyróżniającej się oferty. Zdaniem Falka Riekera, obserwujemy proces standaryzacji procesów w bankowości na przykład przy udzielaniu kredytów konsumenckich. W 80% to typowe procesy, a indywidualizuje się tylko 20% oferty. Dlatego nie powinno to zniechęcać do korzystania z narzędzi, z jakich korzysta również konkurencja, jeśli dzięki temu ograniczymy koszty i usprawnimy obsługę klientów. SAP wprowadza do oferty produkty przeznaczone dla banków komercyjnych i wyspecjalizowane dla instytucji finansowych, na przykład do zarządzania bogactwem (wealth management), zarządzania ryzykiem, ryzykiem operacyjnym, płynnością itp. Wprowadza edycję bankową platformy cyfrowej SAP w tym do bankowości internetowej, mobilnej dla banków komercyjnych i spółdzielczych. Również systemy dla rynku kapitałowego, w których szczególne znaczenie ma przetwarzanie w czasie rzeczywistym. Tu sprawdza się platforma SAP HANA przeznaczona do wykonywania w czasie rzeczywistym operacji na danych i analiz dużych wolumenów danych.

Jeśli chodzi o podstawowe rozwiązania informatyczne dla banków tzw. core banking, to SAP dotychczas koncentrował się na rynkach anglo i niemieckojęzycznych. Jednak, jak mówi Falk Rieker, to się zmienia i w naszej części Europy pojawiają się pierwsze takie wdrożenia na przykład w Rosji. W Polsce z analityki SAP i platformy HANA korzysta NBP.

Wykorzystanie technologii chmurowych – badanie SAP i Ovum

O dojrzałości technologii chmurowych świadczą opinie przedstawicieli branży finansowej. Tak wynika z prezentowanego w trakcie Konferencji badania, przygotowanego przez firmę analityczną Ovum na podstawie rozmów z osobami decydującymi o IT z 400 banków i organizacji ubezpieczeniowych z obu Ameryk, Azji, Bliskiego Wschodu i Europy. Jak przewiduje 42% respondentów z bankowości, w ciągu najbliższych 18 miesięcy wydatki związane z technologią SaaS (Software as a Service, z ang. oprogramowanie jako usługa), czyli jednego z modeli chmury obliczeniowej, znacznie wzrosną (33% wśród pytanych przedstawicieli firm ubezpieczeniowych). Z kolei 80% pytanych osób, zgadza się z tezą, że SaaS pozwala organizacjom szybciej odpowiadać na potrzeby rynku, a 79% jest przekonanych, że nowym graczom łatwiej dzięki tej technologii wejść na rynek.

Bohdan Szafrański

 

Udostępnij artykuł: