SAP utworzy centra innowacji przy ośrodkach akademickich

Finanse i gospodarka

SAP ogłosił plany dotyczące utworzenia pierwszego Centrum Innowacji Big Data, które powstanie w wyniku współpracy zespołu SAP® University Alliances z centrum kompetencji SAP University Competence Center (UCC) przy Uniwersytecie Ottona von Guerickego w Magdeburgu. Jednocześnie w ramach programu SAP University Alliances firma zapowiedziała także utworzenie pierwszego laboratorium innowacji SAP przy instytucie ds. systemów dla przedsiębiorstw (Institut für Enterprise Systems- InES) przy Uniwersytecie w Mannheim. W planach SAP są kolejne Centra Innowacji Big Data w lokalizacjach UCC oraz laboratoria innowacji przy współpracujących z SAP ośrodkach akademickich na świecie.

“SAP już teraz udostępnia uniwersytetom platformę SAP HANA do celów szkoleniowych” – mówi dr Bernd Welz, wiceprezes odpowiedzialny w SAP za realizację programu Solution and Knowledge Packaging. “Tworząc centra innowacji Big Data przy siedzibach Uniwersyteckich Centrów Kompetencji SAP, chcemy umożliwić środowiskom akademickim skorzystanie z platformy SAP HANA w celu projektowania procesów biznesowych w oparciu o nowe zastosowania Big Data. Laboratorium umożliwiałoby również prowadzenie badań w takich dziedzinach jak genetyka, geologia czy fizyka, wymagających analizowania dużych wolumenów danych.”

Pierwsze Centrum Innowacji Big Data zlokalizowane będzie przy Uniwersytecie Ottona von Guerickego, który współpracuje z firmą SAP już od wielu lat. Zlokalizowane w Magdeburgu interdyscyplinarne centrum badawcze będzie ściśle współpracować z laboratorium przy Uniwersytecie w Mannheim — jednym z najlepszych uniwersytetów w Europie. Laboratorium innowacji, utworzone w ramach programu SAP University Alliances przy InES, ma oferować naukowcom, oraz firmom na etapie start-upu platformę do badania, projektowania i oceny sterowanych danymi procesów w przedsiębiorstwach i sieciach biznesowych, przede wszystkim w takich obszarach jak inteligentna logistyka, Internet Rzeczy, zarządzanie analityką predykcyjną itp. Ma też pomagać w identyfikacji i weryfikacji nowych sposobów wykorzystania, bazujących na solidnej analizie Big Data. Laboratorium ma także odpowiadać na potrzeby naukowców, matematyków i ekonomistów działających w takich branżach, jak motoryzacja, produkcja, bankowość, sprzedaż i sektor publiczny.

“Aby skorzystać z całego potencjału analizy Big Data, konieczna jest głęboka integracja z procesami biznesowym” – stwierdził profesor dr Alexander Mädche z Uniwersytetu w Mannheim. “W ramach działania laboratorium innowacji przy naszym uniwersytecie przyglądamy się obszarom, w których procesy biznesowe stykają się z analizą dużych wolumenów danych, podchodząc do tego w sposób naukowo-badawczy.”

Program SAP University Alliances zrzesza ponad 1600 uniwersytetów i instytucji badawczych w ponad 80 krajach. Został stworzony z myślą o wspieraniu uczelni bez konieczności ponoszenia dużych nakładów na infrastrukturę techniczną i kadrę operacyjną przez pojedyncze uczelnie. SAP zachęca uniwersytety i instytucje badawcze na całym świecie do przystąpienia do programu SAP University Alliance i wzięcia pod uwagę stworzenia u siebie laboratorium innowacji Big Data.

Źródło: SAP Polska

Udostępnij artykuł: